Na je studie aan het werk

Na je studie aan het werk

Zelfstandig of in loondienst?

Je bent afgestudeerd. Van harte gefeliciteerd! Maar de echte uitdaging gaat nog komen. Na je studie begint je carrière namelijk pas echt! De grote vraag is: hoe ga jij aan het werk? De één droomt van het werken als zelfstandig ondernemer, de ander werkt liever in loondienst. Het is goed voor jezelf na te gaan hoe jij na je studie aan de slag wilt gaan. In dit artikel komt een aantal verschillen aan bod tussen het werken in loondienst en het werken als freelancer.

Zeker zijn van werk en inkomen

Werknemers zijn zeker van werk en een vast inkomen. Freelancers zijn dit niet. Zij zijn afhankelijk van de opdrachten die ze krijgen en het tarief dat ze hanteren. Sommige freelancers komen makkelijk aan opdrachten, voor andere freelancers is dit een grote uitdaging. Als het goed gaat, kunnen freelancers veel werken. Maar als het aantal opdrachten daalt, dan daalt meestal ook het inkomen. Sommige freelancers moeten zakken met hun tarieven om aan opdrachten te komen. Hebben ze op een gegeven moment geen opdrachten, dan hebben ze geen werk, en dus ook geen inkomen.

Eigen baas zijn

Vrijheid is voor freelancers een belangrijke reden om zelfstandig te ondernemen. Freelancers zijn vrij om van hun passie hun beroep te maken. Zo kunnen ze doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze zijn eigen baas en bepalen zelf hoe en voor wie ze werken. Verder genieten ze van maximale flexibiliteit doordat ze zelf hun werktijden kunnen bepalen. Ook bepalen freelancers zelf hun tarieven. Check ZZPstart.nl voor alle informatie om eigen baas te zijn.

Werknemers vallen onder het gezag van een manager of baas. De manager bepaalt op welke manier het werk wordt uitgevoerd en in hoeverre de werknemer vrij is dit zelf te bepalen. Verder houden werknemers zich aan een werkrooster en moeten ze toestemming vragen voor vakantie.

Ziek of arbeidsongeschikt raken

Werknemers zijn automatisch verzekerd voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid of ziekte. Freelancers zijn dat niet. Freelancers moeten zelf hun verzekeringen regelen. Als ze dat niet doen, dan hebben ze geen inkomen als er niet gewerkt kan worden. In het uiterste geval kunnen freelancers een beroep doen op de bijstand.

Administratieve werkzaamheden

Weinig freelancers worden blij van de administratieve rompslomp die komt kijken bij het ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de facturatie, belastingaangiftes, het debiteuren- en crediteurenbeheer, de grootboekadministratie, de winst- en verliesrekening, etc. Dit alles kost veel tijd dat ten koste gaat van dat wat de freelancer het liefste doet: zijn of haar passie uitvoeren. Werknemers hebben geen last van administratieve rompslomp. Tenzij het natuurlijk onderdeel is van hun werkzaamheden.

Pensioenopbouw

Werknemers bouwen doorgaans automatisch pensioen op. Freelancers doen dat niet. Als freelancers ervoor willen zorgen dat ze een goed gevuld spaarpotje hebben voor hun oude dag, dan moeten ze dat zelf regelen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals banksparen, het afsluiten van een lijfrente of de Oudedagreserve. Daarnaast kunnen freelancers vanaf 1 januari 2015 gebruik maken van een collectief pensioenfonds speciaal voor zzp’ers.

Hypotheek afsluiten

Het kopen van een eigen huis is voor veel mensen een droom. Bij het afsluiten van een hypotheek moet inkomenszekerheid worden aangetoond. Voor freelancers is dit moeilijker dan voor werknemers. Dat komt doordat het inkomen van freelancers schommelt. Desalniettemin is het voor freelancers in sommige gevallen mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Dit brengt wel risico’s met zich mee. Mocht het met de zaken niet goed gaan, dan zit je vast aan een hypotheek. Vandaar dat een econoom van de Rabobank onlangs zei dat zzp’ers en freelancers in sommige gevallen beter een huis kunnen huren.

Ondernemersgeest

Het belangrijkste verschil tussen een freelancer en een werknemer is dat de freelancer moet beschikken over een ondernemingsgeest. Een echte freelancer ziet kansen en weet deze te benutten. Daardoor creëert hij of zij waarde voor zichzelf en de omgeving in de vorm van inkomen, voldoening en erkenning.

Nu je afgestudeerd bent sta je aan de voet van jouw carrière. En hoe jij die gaat vormgeven bepaal je uiteindelijk zelf. Ben jij het type dat zich niet laat afremmen en er als ondernemer vol tegenaan gaat? Of ben jij wil je meer zekerheid in je inkomen en presteer je daardoor beter in loondienst? Wat je ook gaat doen: veel succes!