Belastingen

Belastingen

loon/water/gas/afval

Als Nederlander moet je belasting betalen, maar als student hoef je niet zo heel veel belasting te betalen. Kennis nemen van wat je als student wel en niet hoeft te betalen voorkomt nare verrassingen als je dadelijk een starter bent en voorkomt dat je teveel of te weinig betaalt.

Belastingen over loon

In Nederland is de loonbelasting een onderdeel van de inkomstenbelasting en van de loonheffing. De inkomstenbelastingen zijn belastingen die je over het totale pakket van je inkomsten betaalt, de loonbelasting is daarvan een voorheffing. De loonbelasting is een percentage van je loon dat je werkgever in jou naam aan de fiscus afdraagt.

De loonbelasting vloeit direct naar de schatkist en is voor de overheid vrij besteedbaar. De loonheffing die je betaalt over je loon bestaat uit een onderdeel loonbelastingen en sociale premies. Het geld dat valt onder sociale premies dat naar de schatkist vloeit dient alleen besteed te worden aan sociale verzekeringen. Vaak wordt het hele pakket van loonheffing ingehouden door je werkgever.

⇒ Als student kunnen er enkele heffing kortingen van toepassing zijn op je loon. Te weten de algemene heffingskorting, arbeidskorting en jonggehandicaptenkorting.

Loonbelasting is een voorbelasting, dat wil zeggen dat de ingehouden belasting wordt verrekend met de totale inkomstenbelasting. Hiervoor gelden andere belasting aftrek mogelijkheden waardoor je soms net op tijd voor de wintersport een belastingteruggaaf tegemoet kan zien.

Waterschapsbelastingen

De relevante waterschapsbelastingen voor particulieren zijn:

Zuiveringsheffing
Je betaalt zuiveringsheffing als je in een zelfstandige woning woont die is aangesloten op het riool. Onder zelfstandige woning valt een woning met eigen sanitaire voorzieningen (keuken, badkamer).
Het tarief 2017 is:
Eenpersoonshuishouden – 1 vervuilingseenheid (ve) € 53,04
Meerpersoonshuishouden – 3 vervuilingseenheden (ve) € 159,12

Verontreinigingsheffing
Is de tegenhanger van zuiveringsheffing voor zelfstandige woningen die niet op het riool zijn aangesloten.
Het tarief 2017 is:
Eenpersoonshuishouden – 1 vervuilingseenheid € 53,04
Meerpersoonshuishouden – 3 vervuilingseenheden € 159,12

Watersysteemheffing ingezetenen
Dit is een heffing die wordt gerekend per zelfstandige woonruimte, het gaat hierbij om een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken, douche of toilet  ongeacht het aantal inwoners van die ruimte.
Het tarief is:
€ 81,33 per huishouden

Watersysteemheffing gebouwd
Dit is een heffing die je betaalt mocht je eigenaar zijn van een gebouw. Het tarief in 2010 is 0,012778% van de WOZ-waarde.

⇒ Je kan kwijtschelding aanvragen voor zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen als je een inkomen hebt van op of onder het bijstandsniveau. Voor eigenaars heffing wordt geen kwijtschelding verleend.
kwijtschelding aanvragen

Afvalstoffen belastingen

Dit is een belasting die wordt gebruikt voor het bekostigen van afvalverwerking en om te stimuleren dat er bewust wordt om gegaan met het creëren van afval.
Er is een tarief voor licht en een tarief voor zwaar afval.
Per 1 januari 2010 is het hoge tarief van de afvalstoffenbelasting € 107,49 per 1000 kilogram excl. btw. Het lage tarief van de afvalstoffenbelasting is € 16,79 per 1000 kilogram excl. btw.

Energiebelasting

De belasting die je betaalt over je energie verbruik zitten inbegrepen in de prijs van je energie. Een zogenaamde accijns zoals je die ook over je tabak zou betalen. Dit geld komt bij je terug via een verlaging van de inkomstenbelasting. Op een dusdanige manier dat je bij gemiddeld energie verbruik een hoge korting op je loonbelasting krijgt als dat je accijns over je energie betaalt.