Studiefinanciering

Studiefinanciering

De Nederlandse overheid komt studenten tegemoet door het verstrekken van studiefinanciering. Daarmee kunnen studenten hun studiekosten, (een deel van) hun levensonderhoud, premie voor de ziektekostenverzekering en het collegegeld betalen. Wanneer heb je recht op studiefinanciering? Waar bestaat studiefinanciering uit? Waar en hoe moet je studiefinanciering aanvragen en wanneer moet je dit eigenlijk doen? Je leest er hier alles over.

Recht op studiefinanciering

Alle zaken rondom studiefinanciering worden sinds januari 2010 geregeld door DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) te Groningen. Je hebt recht op studiefinanciering als je studeert aan het MBO, een hogeschool of universiteit. Indien je meer dan een bepaald bedrag per jaar (bij)verdient, namelijk € 14.682,96 in 2019 , vervalt je recht op studiefinanciering. Deze grens is vanwege het Covid-19 virus voor 2020 komen te vervallen.

Val ik onder het oude of nieuwe stelsel?

Studenten die na 1 september zijn begonnen aan een bachelor- of masteropleiding vallen onder het nieuwe stelsel. Voor studenten die voor 1 september aan een bachelor- of masteropleiding zijn begonnen geldt dat zij onder het oude stelsel vallen. De studenten die onder het nieuwe stelsel vallen hebben geen recht meer op de basisbeurs.

Het verschil tussen het oude stel en het nieuwe stelsel

In beide gevallen geldt dat je vanaf twee jaar na de beëindiging van je studiefinanciering begint met het aflossen van je studieschuld. Voor het nieuwe stelsel geldt dat je het bedrag binnen 35 jaar moet aflossen. In het geval van het oude stelsel is gaat het over een periode van 15 jaar.

Waar bestaat studiefinanciering uit?

De studiefinanciering volgens het nieuwe stelsel voor het Hbo en de universiteit bestaat uit vier verschillende onderdelen. Het oude stelsel kende ook de basisbeurs als vijfde onderdeel:

  • Basisbeurs (oude stelsel) in de vorm van de prestatiebeurs; Als je uitwonend bent, is je basisbeurs hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Je ontvangt deze beurs meestal vier jaar lang, waarna je nog drie jaar mag lenen. Bij langer durende studies, zoals geneeskunde, heb je overigens ook langer recht op de basisbeurs. Deze beurs is een gift op voorwaarde dat je een diploma haalt binnen tien jaar. Mocht niet aan deze voorwaarde voldaan zijn, wordt de beurs in een lening omgezet, welke dus terugbetaald dient te worden.
  • Aanvullende beurs; Afhankelijk van het inkomen van je ouders, heb je het recht op een aanvullende beurs. De hoogte van deze beurs kan berekend worden door het invullen van de Rekenhulp Ouderbijdrage.
  • Lening; In het geval dat je extra geld nodig hebt is het mogelijk om te lenen. Deze lening is onderdeel van de studiefinanciering. Het rentepercentage staat voor 2020 op 0%. Na afloop van je opleiding staat de rente steeds voor 5 jaar vast.
  • Studentenreisproduct; Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering en wordt na het behalen van een diploma omgezet in een gift. Hierbij geldt wederom de regel dat deze diploma binnen 10 jaar behaald moet zijn. Via het studentenreisproduct kan je er voor kiezen om doordeweeks of in het weekend gratis te reizen met het openbaar vervoer.
  • Collegegeldkrediet; Het laatste (optionele) onderdeel van studiefinanciering is het collegegeldkrediet. Dit is anders dan de ‘gewone’ lening, bedoeld om je collegegeld mee te betalen. Er gelden dezelfde voorwaarden voor het terugbetalen en de hoogte van de rente als voor de ‘gewone’ lening. Hoeveel collegegeldkrediet je krijgt, hangt af van het collegegeld dat je betaald. Op het moment dat je wettelijk collegegeld betaald, kan je maandelijks 1/12 van het collegegeld lenen. Betaal je instellingscollegegeld? Dan kun je meer lenen. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het instellingscollegegeld. Hierbij geldt wel een maximum bedrag van 5 maal het wettelijke collegegeld.

Waar en hoe moet je studiefinanciering aanvragen?

Studiefinanciering kan je aanvragen via DUO. Doe dit het liefst drie maanden voordat je aan je studie begint, zodat je zeker weet dat je niks misloopt. Het is mogelijk om studiefinanciering met terugwerkende kracht aan te vragen, tot en met het begin van het lopende studiejaar. De maanden die je gemist hebt krijg je dan alsnog uitbetaald. Dit geldt niet voor het studentenreisproduct.