Studieschuld

Studieschuld

De studieschuld is voor veel studenten een grote kopzorg. Voor veel jongeren is dit de eerste keer dat ze een grote schuld opbouwen. Echter, het is moeilijk een gezonde levensstijl te bekostigen zonder een bijdrage van je ouders of een lening via DUO. Je studieschuld bestaat uit de volgende onderdelen. Al deze onderdelen kun je onafhankelijk bestellen en geen enkele is verplicht.

Basisbeurs (oude stelsel)

De basisbeurs geldt alleen voor studenten die onder het oude stelsel vallen en dus voor 1 september 2015 zijn begonnen aan hun studie. Voor studenten die binnen 10 jaar hun diploma halen wordt deze beurs omgezet in een gift.

Aanvullende beurs

Deze is afhankelijk van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. De eerste twaalf maanden is het in ieder geval een gift. Of het overige gedeelte een gift is hangt er van af of je vier jaar na het afronden van je opleiding onder het peilinkomen zit.

 • Je kan de kwijtschelding 4 jaar na voltooiing van je studie aanvragen
 • Het peilinkomen is een individueel verzamelinkomen van jaarlijks ongeveer €35.000
 • In het geval van een partner €43.500
 • Zo niet dan is de aanvullende beurs gewoon onderdeel van je lening

Lening

 • De lening kan eigenlijk onderverdeeld worden in de standaardlening en het collegegeld krediet.
 • Voor 2020 staat de maximale lening op € 494.39. De rente bedraagt 0%.
 • Als je leent is het verstandig om je overschot op een deposito te zetten. Een reguliere spaarrekening stelt je niet in staat geld te verdienen op je overschot. Waardoor je overschot een kostenpost wordt.
 • Collegegeldkrediet heeft dezelfde rente en is ook een lening. Het verschil is dat het maximale bedrag afhankelijk is van en nooit hoger dan het maandelijks collegegeld dat je betaalt.
 • Volg je les op een instelling, dan kan je niet een hoger collegegeldkrediet aanvragen dan vijf maal het wettelijk collegegeld lenen.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is onderdeel van de studiefinanciering en wordt na het behalen van een diploma omgezet in een gift. Hierbij geldt wederom de regel dat deze diploma binnen 10 jaar behaald moet zijn.

Aflossen van je studieschuld

Je hoeft je studieschuld niet direct af te lossen na het behalen van je diploma. Dit doe je pas vanaf 2 jaar nadat je bent afgestudeerd. De periode van 2 jaar heet ook wel de aanloopfase. Als je tijdens de aanloopfase weer gaat studeren kan deze tijdelijk worden stopgezet. Je mag altijd eerder beginnen met aflossen, of een extra betaling doen. Je kan er ook voor kiezen om het hele bedrag in één keer af te lossen. Hoeveel je maandelijks moet aflossen kan je bereken met deze rekenhulp. Afhankelijk van het oude of nieuwe stelsel, bestaat het aflossingstermijn uit 15 of 35 jaar.

Is mijn studieschuld geregistreerd bij stichting BKR?

Omdat steeds meer studenten genoodzaakt zijn om te lenen bij DUO is het logisch dat de vraag wordt gesteld of deze lening ook geregistreerd staat bij stichting BKR. Het antwoord op deze vraag is: Nee. De overheid heeft bepaald dat een studielening om een andere soort lening gaat en daarom staat deze niet geregistreerd en is deze ook niet automatisch bekend bij kredietverstrekkers. Je moet dit dus zelf bij een aanvraag voor een nieuwe lening vermelden.

Tips om te bezuinigen

 • Probeer niet te frivool om te gaan met je geld. Je verdient nou eenmaal geen vakantie of dure kleren als je geen geld binnenhaalt.
 • Met andere woorden; zeg nee tegen dure merken en ga voor huismerken of op zoek naar aanbiedingen en koopjes.
 • Koop tweedehands. Tweedehands betekent niet meteen oud, vies of versleten. Tweedehands betekent in veel gevallen gewoon kleding of producten die niet nieuw uit de winkel zijn, maar ook niet of nauwelijks zijn gedragen of gebruikt. Door tweedehands te kopen, koop je eigenlijk zo goed als nieuwe spullen maar dan voor een soms veel lagere prijs!
 • Neem geen onnodige en/of dure abonnementen. Zeg abonnementen waarvan je niet of nauwelijks gebruikt maakt op en ga op zoek naar goedkopere alternatieven. Een goedkoop abonnement voor je mobiele telefoon of een Studentenabonnement krant kan al een hoop schelen.
 • Als je leent is er op zichzelf geen probleem als je het maandelijks overschot wegzet op een rekening met een hogere rente dan je lening. Mits je de moeite neemt een overschot te hebben. Ken je zelf!
 • Indien je samenwoont met anderen; probeer zo veel mogelijk kosten te delen. Het delen van de boodschappenkosten kan bijvoorbeeld al enorm schelen op je maandelijkse lasten!

Studieschuld niet meer betalen

Steeds meer afgestudeerde studenten kunnen hun studieschuld niet meer betalen. De maandelijkse aflossing op de opgebouwde studieschuld kunnen zij niet meer voldoen. Uit cijfers van DUO blijkt dat vorig jaar 15% van de afgestudeerden in aanmerking kwamen voor een daadkrachtregeling. In 2009 was dit nog maar 11%. Studenten worden door middel van de daadkrachtregeling beschermt tegen financiële problemen en hoeven tijdelijk minder of zelfs helemaal niet af te lossen op de studieschuld. Afgestudeerden komen hiervoor in aanmerking op het moment dat ze geen werk hebben. Een kleine 600.000 afgestudeerden zijn momenteel bezig met de aflossing van hun studieschuld. De gemiddelde schuld van afgestudeerden staat op €15.000,-. De verwachtingen zijn dat na de invoering van het nieuwe leenstelsel dit op gaat lopen tot gemiddeld 21.000 tot 24.000 euro.

Wat moet je doen als je een studieschuld hebt?

Een studieschuld is een vervelende nasleep van je studie, zeker wanneer de kosten hoog zijn opgelopen. Dat je een studieschuld af moet lossen is een feit. Doe je dit niet, dan kun je te maken krijgen met incassobureaus en krijg je bovendien een negatieve BKR notering, wat inhoudt dat je niet gemakkelijk een nieuwe lening krijgt. Spaargeld Misschien heb je nog spaargeld staan. Dit geld kun je bij de DUO gebruiken om boetevrij af te lossen. Wanneer je bij een bank geleend hebt, bestaat de kans dat je een boete moet betalen. Bepaal dan wat zwaarder weegt, het rentebedrag nog langere tijd blijven betalen of een boete. Stel termijnen vast Als je afgestudeerd bent, kunt je aan het werk. Werk betekent inkomen. Houd een deel van dat inkomen vast en los hiermee je schuld af. Wanneer je een flink bedrag ter beschikking stelt voor de aflossing, kun je de schuld in enkele jaren afgelost hebben. Vraag hulp Je kunt om hulp vragen bij diverse instanties. Onder meer de DUO kan je bijstaan met advies. Ook het Nibud beschikt over diverse bronnen aan informatie. Wat moet je niet doen? Meer lenen – Meer geld lenen om je studieschuld af te kunnen lossen raden we af. Op die manier dicht je het ene gaatje met de dop van een andere pot, die je ook weer zult moeten dichten. Als je niet uitkijkt blijf je op die manier geld lenen en altijd in de schulden zitten.

Studieschuld voorkomen

Er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat je later een studieschuld krijgt. Hieronder sommen we ze kort voor je op. 1 - Leen alleen als het nodig is Deze tip is misschien nog wel de meest voor de hand liggende, maar toch een belangrijke manier om schulden te voorkomen. Veel studenten blijken namelijk te lenen om relaxed te kunnen leven. Ze willen uit kunnen gaan, lekker kunnen eten, misschien nog op vakantie. Dat kost geld. Veel geld. Niet gek dus dat de schulden hoog oplopen. De DUO is nu eenmaal geen geldboom waar je geld van kunt blijven plukken. 2 - Vraag om hulp Waarom zou je geld lenen bij een bank of de DUO als je ook bij familie terecht kunt? Misschien kunnen je ouders je helpen door je tijdelijk wat geld te lenen. Houd er wel rekening mee dat ook dit geleend geld is en je dit terug zult moeten betalen. Je wil immers niet dat je later ruzies krijgt. 3 - Zoek advies Laat je adviseren door adviseurs van banken en kredietinstellingen, of via de DUO. Zorg dat je van tevoren een overzicht hebt van wat je wil weten over de lening. Dan kunnen de financiële adviseurs je het beste helpen. Samen kunnen jullie bekijken of er een lening is die aansluit bij je wensen en behoeftes. 4 - Lees je in Op de site van de DUO is alle informatie over studentenleningen en studieschilden uitgebreid terug te vinden. Lees de informatie en weet wat er van je verwacht wordt. Op die manier stap je voorbereid een lening in. Daarnaast is het handig om bewust te worden van het feit dat leningen schuld tot hun gevolg hebben. Als je zelf bijhoudt hoeveel je leent, weet je ook welke schuld je aan het eind van je studie af moet lossen. Dit is dan geen verrassing meer.

Studenten lenen om te sparen

Uit onderzoek van het Nibud Studentenonderzoek blijkt dat ruim een derde van de studenten geld leent om te sparen. Door 36 procent van de HBO- en WO-studenten wordt geld geleend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 33 Procent van de studenten leent om na de studie geld achter de hand te hebben. Er zijn ook studenten die het geld gebruiken voor de aankoop van een eigen woning. Er wordt vooral geleend bij DUO, omdat dit tegen een heel laag rentetarief kan. Dit rentetarief ligt lager dan de rente die je krijgt op een spaarrekening. Je kunt dus geld verdienen door te lenen bij DUO en dit geld op een spaarrekening te zetten. Het Nibud wijst er wel op dat lenen om te sparen slim kan lijken, maar dat het wel risicovol is wanneer er onzorgvuldig wordt omgesprongen met het geleende geld.

Basisbeurs afgeschaft

Vanaf aankomend schooljaar (1 september 2015) is de basisbeurs voor studenten die gaan studeren aan een hogeschool of universiteit afgeschaft. Voorheen kreeg je als student een basisbeurs (studiefinanciering) van de overheid. Dit geld hoefde niet terugbetaald te worden indien je op tijd afstudeerde. Nu kun je dus geld lenen voor je studie. Het Nibud verwacht dan ook dat studenten meer gaan lenen. Wanneer je ouder bent dan 30 jaar en je gaat studeren dan kom je niet in aanmerking voor een lening bij DUO. Het is wel mogelijk om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten om je studiekosten te betalen.

Risico's geld lenen

1. Studieschuld is langlopende financiële verplichting Een studieschuld is een langlopende financiële verplichting en dat is helemaal van toepassing op studenten die ervoor kiezen hun studieschuld in 35 jaar af te betalen. Binnen deze 35 jaar kan er een hoop veranderen in een leven. Zo kan het zijn dat de rente van DUO en het inkomen van de afgestudeerde stijgt. Hiermee neemt de aflossing per maand toe. 2. Geld op de spaarrekening dient te blijven staan Wanneer je een hypotheek wilt krijgen is het handig om een startkapitaal achter de hand te hebben. Dit kan zelfs noodzakelijk zijn. Belangrijk is echter wel dat het geleende geld op de spaarrekening blijft staan en dat dit niet voortijdig wordt uitgegeven. Het Nibud vreest dat voor veel studenten de verleiding te groot is om het spaargeld toch aan te spreken voor niet-noodzakelijke uitgaven tijdens de studietijd. 3. Hoogte studieschuld van invloed op maximale hypotheek De hoogte van de studieschuld heeft invloed op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Hoe hoger de studieschuld, des te lager is de maximale hypotheek.

3 Belangrijkste redenen waarom studenten lenen

 1. De leenvoorwaarden bij DUO zijn gunstig
 2. Op aanraden van ouders
 3. Studenten willen hun ouders niet belasten
Een andere reden voor studenten om te lenen bij DUO is luxe.

Hoe komen studenten aan hun geld?

 • Rentedragende lening: € 484
 • Bijbaan: € 332
 • Geld van ouders: € 179
Gemiddeld lenen studenten die geen basisbeurs meer krijgen € 632 per maand. Het Nibud adviseert studenten om niet meer te lenen dan noodzakelijk is. Kijk naar wat je maandelijkse uitgaven zijn en leen niet meer dan dat.

Ga niet maximaal lenen, omdat dit mogelijk is

Het advies van de Nibud is om eerst het leenbedrag vast te stellen. Dit kan door de eigen inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Op deze manier kun je voorkomen dat je te veel of te weinig leent. 1 Op de 3 studenten bepaalt het leenbedrag door te kijken wat er maximaal bij DUO geleend kan worden. Het nadeel hiervan is dat er meer geleend wordt dan nodig is. Wanneer het te lenen bedrag gebaseerd wordt op een globale inschatting, bestaat de kans dat er te laag wordt ingeschat. Het risico bestaat dan dat men rood komt te staan en dat is een veel duurdere vorm van lenen. Mocht je als student niet goed rond kunnen komen, dan kun je dus het beste geld lenen bij DUO. Op deze manier kun je gebruik maken van de meest voordelige vorm van lenen. Zorg er wel voor dat je goed budgetteert, dat voorkomt later mogelijke financiële problemen.