Studentenreisproduct

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is een digitaal abonnement (week- of weekendabonnement). Je laadt dit op een persoonlijke OV-chipkaart. Zolang je recht hebt op het studentenreisproduct, mag je er gratis of met korting mee reizen in het openbaar vervoer in heel Nederland. Zolang je recht hebt op studiefinanciering en geen vergoeding OV-buitenland ontvangt, mag je met het studentenreisproduct (week- of weekendabonnement) gratis of met korting reizen in het openbaar vervoer in Nederland. Om gebruik te kunnen maken van je studentenreisproduct, laad je het op een persoonlijke OV-chipkaart. Het studentenreisproduct is persoonsgebonden en is daarom alleen geschikt voor een persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een OV-chipkaart met jouw geboortedatum, naam en pasfoto. In de volgende situaties heb je geen recht (meer) op een studentenreisproduct:
 • je stopt met je studie
 • je hebt je maximale studiefinancieringsrechten verbruikt
 • je doet een hbo- of universitaire opleiding en hebt het maximum aantal jaren verbruikt  waarin je mocht reizen met je studentenreisproduct
 • je ontvangt OV-vergoeding buitenland omdat je (een deel van) je studie in het buitenland volgt
 • je gaat een nieuwe studie doen waarvoor je geen recht hebt op studiefinanciering
 • je hebt geen recht meer op studiefinanciering omdat je te veel bijverdient.
Je kunt controleren of je nog recht hebt op het studentenreisproduct op www.duo.nl.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik als student regelen om te kunnen reizen met het openbaar vervoer? Om als student te kunnen reizen met het openbaar vervoer heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig met daarop het studentenreisproduct. Een persoonlijke OV-chipkaart schaf je aan via www.ov-chipkaart.nl of bij een OV-bedrijf. Let op:
 • De OV-chipkaart kan alleen worden verstuurd naar een postadres in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
 • Bij NS kun je geen persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen zonder abonnement.
Heb je al een persoonlijke OV-chipkaart? Geef dan het nummer van jouw kaart aan ons door. Dan kunnen wij het studentenreisproduct voor jouw persoonlijke OV-chipkaart klaarzetten op de ophaalautomaten Nieuwe studenten ontvangen automatisch instructies om door te geven voor welk OV-chipkaartnummer het studentenreisproduct moet worden klaargezet op de ophaalautomaten. De brief wordt gestuurd naar het bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekende postadres. Dit gebeurt één week na de bevestiging van de toekenning van de studiefinanciering. Vanaf de 15evan de maand voordat je studiefinanciering ingaat, kun je het studentenreisproduct op je persoonlijke OV-chipkaart laden. Je kunt ermee reizen vanaf het moment dat je reisrecht ingaat. Heb je geen aanvraagformulier ontvangen binnen een week nadat je van DUO de bevestiging toekenning studiefinanciering hebt ontvangen of ben je het formulier kwijt geraakt? En gaat je recht op studiefinanciering en het studentenreisproduct binnen nu en drie maanden in? Bestel het aanvraagformulier dan via deze site. Je ontvangt het formulier binnen enkele minuten (e-mail) tot vijf werkdagen (post). Waarom heb ik een persoonlijke OV-chipkaart nodig om gebruik te kunnen maken van mijn studentenreisproduct? Het studentenreisproduct is een persoonsgebonden abonnement. Het wordt in digitale vorm verstrekt en kan alleen gebruikt worden als het op een OV-chipkaart is geladen. Persoonsgebonden abonnementen kunnen alleen op een persoonlijke OV-chipkaart worden geladen. Dit is een OV-chipkaart met jouw naam en pasfoto. Hoe kom ik aan een persoonlijke OV-chipkaart? Je kunt een persoonlijke OV-chipkaart bestellen via www.ov-chipkaart.nl of bij een OV-bedrijf. Let op:
 • Het studentenreisproduct kan alleen op een persoonlijke OV-chipkaart worden geladen. Dit is een OV-chipkaart met jouw naam en pasfoto.
 • De OV-chipkaart kan alleen worden verstuurd naar een postadres in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
 • Bij NS kun je geen persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen zonder abonnement.
Ik heb even niet gestudeerd, maar ben nu weer begonnen/ga weer beginnen. Wat moet ik doen om te kunnen reizen?
 • Geef bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan dat je (weer) gebruik wilt maken van het studentenreisproduct. Log hiervoor in op www.duo.nl.
 • Heb je al eerder gebruik gemaakt van het studentenreisproduct?
 • Zo ja: het studentenreisproduct wordt automatisch weer voor je klaargezet op de ophaalautomaten voor je ‘oude’ kaart. Heb je deze niet meer in bezit? Meld hem dan verloren/gestolen bij de Klantenservice OV-chipkaart (0900-0980, €0,10 p.m.). Het studentenreisproduct wordt dan klaargezet voor je vervangende OV-chipkaart.
 • Zo nee: je ontvangt een week na aanmelding bij DUO automatisch instructies om door te geven voor welk OV-chipkaartnummer het studentenreisproduct moet worden klaargezet op de ophaalautomaten. De brief wordt gestuurd naar het bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekende postadres. Je moet er zelf voor zorgen dat je tijdig in het bezit bent van een persoonlijke OV-chipkaart. Deze kun je aanschaffen via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen/ of bij een OV-bedrijf. Heb je een week na (weer) aanmelden bij DUO nog geen instructies ontvangen, bestel dan hier het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct.
 • Als je op tijd hebt aangevraagd, kun je je reisproduct vanaf de 15e van de maand voor aanvang van je studiefinanciering op je persoonlijke OV-chipkaart laden bij een ophaalautomaat. Het reisproduct gaat in op de ingangsdatum van je studiefinanciering. Is je studiefinanciering al ingegaan, dan staat je reisproduct binnen vijf werkdagen voor je klaar. Zie www.ov-chipkaart.nl/adresvinder voor de ophaalautomaten bij jou in de buurt.
Waarom ontvang ik niet automatisch een OV-chipkaart als ik ga studeren? In heel Nederland wordt in het openbaar vervoer gereisd met een OV-chipkaart: het studentenreisproduct kan op elke persoonlijke OV-chipkaart geladen worden. Veel studenten hebben bij aanvang van de studie al een persoonlijke OV-chipkaart en kunnen het studentenreisproduct daarop laden. Om die reden wordt er geen speciale OV-chipkaart voor studenten verstrekt. De geldigheidsdatum op mijn OV-chipkaart nadert. Wat moet ik doen? Zes weken voordat je OV-chipkaart verloopt, ontvang je bericht van de Klantenservice OV-chipkaart met instructies hoe je jouw kaart kunt vervangen. Meer informatie hierover vind je op www.ov-chipkaart.nl/verlopenkaart/. Vragen over de (aanvraag van de) persoonlijke OV-chipkaartWat is een persoonlijke OV-chipkaart? Een persoonlijke OV-chipkaart is een persoonsgebonden OV-chipkaart. Hij is te herkennen aan de pasfoto en naam en geboortedatum op de voorzijde. Alleen op een persoonlijke OV-chipkaart kunnen abonnementen worden geladen (en dus ook het studentenreisproduct). Ik ga studeren/ ik ontvang al studiefinanciering, maar heb nog geen persoonlijke OV-chipkaart. Hoe kom ik aan een OV-chipkaart? Je kunt een persoonlijke OV-chipkaart bestellen via www.ov-chipkaart.nl of bij een OV-bedrijf. Let op:
 • Het studentenreisproduct kan alleen op een persoonlijke OV-chipkaart worden geladen. Dit is een OV-chipkaart met jouw naam en pasfoto.
 • De OV-chipkaart kan alleen worden verstuurd naar een postadres in Nederland, België Duitsland en Luxemburg.
 • Bij NS kun je geen persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen zonder abonnement.
Ik heb al een persoonlijke OV-chipkaart. Kan ik mijn studentenreisproduct daarop laden? Dat kan. Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen. Om ervoor te zorgen dat jouw studentenreisproduct alleen door jou kan worden gebruikt, vragen wij je aan te geven voor welk OV-chipkaartnummer wij het product moeten klaarzetten op de ophaalautomaten. Bestel een Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct via www.studentenreisproduct.nl/studentenreisproduct/koppelen. Je ontvangt het formulier binnen één (e-mail) tot vijf (post) werkdagen. Waarom moet ik betalen voor een vervangende kaart? De OV-chipkaart is een waardedocument en de productie kost geld. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een paspoort, rijbewijs of pinpas: bij vervanging van deze documenten moet ook worden betaald. Moet ook worden betaald als de kaart moet worden vervangen door einde levensduur? Dit is een ander proces en hierbij blijft de bestaande regeling van kracht. Die kun je terugvinden op www.ov-chipkaart.nl/verlopenkaart. Mijn kaart was defect. Moet ik nu toch betalen voor een vervangende kaart? Voor een vervangende kaart wordt €11,-  in rekening gebracht. Als je kaart kapot is gegaan buiten jouw schuld, wordt dit bedrag niet geïncasseerd. Wordt er geld van je rekening afgeschreven en ben je het er niet mee eens, dien dan een verzoek tot herbeoordeling van de oorzaak van het defect van jouw persoonlijke OV-chipkaart in via www.ov-chipkaart.nl. Vragen over bestellen of ontvangst van het aanvraagformulierHoe bestel ik het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct? Nieuwe studenten ontvangen het aanvraagformulier automatisch één week na de bevestiging toekenning studiefinanciering van DUO. Heb je na een week niets ontvangen of ben je het formulier kwijt, klik hier. Ik heb een aanvraagformulier besteld, maar niets ontvangen. Wat moet ik doen? Heb je een e-mailadres opgegeven? Mogelijk is het formulier in je spambox beland. Als je e-mailadres niet klopte, dan wordt het formulier je alsnog per post toegestuurd. Heb je binnen een week na de bevestiging toekenning studiefinanciering van DUO niets ontvangen? Dan is er wellicht iets mis gegaan in de verwerking of de post. Bestel een nieuw aanvraagformulier op www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Ik heb studiefinanciering aangevraagd, maar nog geen aanvraagformulier ontvangen. Je ontvangt automatisch het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct als je je hebt aangemeld bij DUO. Ook moet je studiefinanciering binnen nu en drie maanden ingaan. Heb je geen aanvraagformulier ontvangen binnen een week nadat je van DUO de bevestiging toekenning studiefinanciering hebt ontvangen? En gaat je recht op studiefinanciering en het studentenreisproduct binnen nu en drie maanden in? Bestel het aanvraagformulier dan via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Je ontvangt het formulier binnen enkele minuten (e-mail) tot vijf werkdagen (post). Ik ben mijn aanvraagformulier kwijtgeraakt. Bestel via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen een nieuw Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct. Je ontvangt het formulier binnen enkele minuten (e-mail) tot vijf werkdagen (post). Wanneer moet ik zelf het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct bestellen? Bestel zelf het aanvraagformulier als:
 • Je het formulier bent kwijtgeraakt;
 • Je twee weken na de bevestiging toekenning studiefinanciering door DUO nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen. Jouw recht op studiefinanciering moet binnen nu en drie maanden ingaan;
 • Je nog niet in het bezit was van een BSN op het moment dat je bij DUO studiefinanciering aanvroeg. Dan ontvang je het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct niet automatisch. Let op: je kunt de koppeling alleen aanvragen als je in het bezit bent van een BSN!
Klik hier om het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct te bestellen. Ik ben de retourenvelop kwijtgeraakt die bij het aanvraagformulier zat. Dien je aanvraag online in via www.studentenreisproduct.nl/koppelen. Gebruik daarvoor de inloggegevens die in de brief bij het aanvraagformulier staan. Of verstuur het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier, inclusief de kleurenkopie van je persoonlijke OV-chipkaart en je identiteitsbewijs* in een gesloten envelop naar: Aanvraag Koppeling Studentenreisproduct Antwoordnummer 11090 5200 VC ‘s-Hertogenbosch Een postzegel is niet nodig. * Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort of identiteitskaart; geen rijbewijs! Heb je geen Nederlands identiteitsbewijs, voeg dan ook een kleurenkopie toe van de brief van de gemeente of belastingdienst waarin je burgerservicenummer (BSN) of sofinummer wordt vermeld. Ik heb een aanvraagformulier ontvangen, maar heb/wil geen studentenreisproduct. Iedere nieuwe student met recht op een studentenreisproduct krijgt een Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct toegestuurd. Ook als je er geen gebruik van wilt maken. Als je geen gebruik wilt maken van het studentenreisproduct, hoef je niets te doen. Je kunt het aanvraagformulier weggooien. Vragen over de Aanvraag Koppeling StudentenreisproductWelke informatie moet ik invullen op/meesturen met mijn aanvraag? Om je aanvraagformulier te verwerken en je studentenreisproduct klaar te zetten voor jouw persoonlijke OV-chipkaart, heeft de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct een aantal gegevens nodig:
 • je burgerservicenummer (BSN);
 • je e-mailadres, zodat we je kunnen bevestigen dat je formulier is goedgekeurd en dat het studentenreisproduct voor het door jou doorgegeven kaartnummer wordt klaargezet op de ophaalautomaten;
 • een kleurenkopie/-scan van je persoonlijke OV-chipkaart;
 • een kleurenkopie/-scan van je geldige identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) met een leesbaar burgerservicenummer (BSN).
Let op: Staat je BSN niet op je identiteitsbewijs, stuur dan ook een kopie/-scan mee van de brief van de gemeente of belastingdienst, waarin je BSN of sofinummer wordt vermeld. Als je een verblijfsvergunning gebruikt, moet je ook de achterkant van dit document kopiëren of scannen! Ik heb geen identiteitsbewijs, dus ik kan geen kopie bijvoegen/meesturen. Je aanvraag wordt alleen verwerkt als er een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs bij zit. Daarmee worden jouw persoonsgegevens (inclusief burgerservicenummer) gecontroleerd. Een geldig identiteitsbewijs is een niet verlopen paspoort of identiteitskaart. Neem contact op met de gemeente waar je staat ingeschreven voor het aanvragen van een geldig identiteitsbewijs. Wat gebeurt er met de persoons- en adresgegevens die ik op mijn aanvraag invul? Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat het studentenreisproduct voor jouw persoonlijke OV-chipkaart wordt klaargezet op de ophaalautomaten. Je e-mailadres is niet verplicht, maar wel handig als je een ontvangstbevestiging wilt krijgen. Je gegevens worden NIET gebruikt voor commerciële doeleinden. Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt om te controleren of je inderdaad recht hebt op een studentenreisproduct en als unieke koppeling met jouw gegevens. Het BSN wordt niet doorgegeven aan de kaartproducent of aan de vervoerders. Lees voor meer informatie het privacy-statement op het Aanvraagformulier Koppeling Studentenreisproduct, of klik hier. Waarom moet ik een kopie/-scan van mijn identiteitsbewijs opsturen? Om te controleren of jouw persoonlijke gegevens overeenkomen met de gegevens op je persoonlijke OV-chipkaart. En met de gegevens die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bekend zijn. Zo wordt gecontroleerd of jij als aanvrager ook echt diegene bent aan wie DUO een studentenreisproduct toekent/heeft toegekend. Wat doet de klantenservice met de kopieën/scans die ik opstuur? Na ontvangst van je aanvraag, vergelijken wij het ingevulde burgerservicenummer en de meegestuurde pasfoto met je kopie identiteitsbewijs. Daarna vernietigen wij je kopie identiteitsbewijs. De kopie van je persoonlijke OV-chipkaart vergelijken we met de gegevens op je identiteitsbewijs. Ook controleren we of je kaart nog geldig is. Daarna vernietigen wij ook deze kopie. Binnen drie dagen na volledige verwerking van je aanvraag, vernietigen wij ook het formulier. Je gegevens worden vervolgens nog drie maanden digitaal bewaard voor servicedoeleinden. Waarom moet ik bij mijn aanvraag mijn e-mailadres invullen? Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. Wel is het de enige manier waarop je een ontvangstbevestiging kunt ontvangen. Als je je e-mailadres invult ontvang je ook de bevestiging van de verwerking van jouw aanvraag per e-mail. Je e-mailadres wordt NIET gebruikt voor commerciële doeleinden. Waarom moet ik bij mijn aanvraag mijn burgerservicenummer (BSN) vermelden? Jouw recht op een studentenreisproduct is wettelijk gekoppeld aan je burgerservicenummer (BSN). Het BSN is het enige rechtsgeldige legitimatienummer en wordt door de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct gebruikt om je persoonlijke OV-chipkaart te koppelen aan jouw gegevens. Op deze manier wordt het studentenreisproduct voor de juiste persoonlijke OV-chipkaart klaargezet. Zonder BSN kan je reisproduct niet worden gekoppeld aan je persoonlijke OV-chipkaart(nummer). Kortom: dan wordt er geen studentenreisproduct voor je klaargezet. Je kunt dan geen gebruik maken van je reisrecht. Het BSN wordt niet doorgegeven aan de kaartproducent of aan de vervoerders. Waarom kan ik geen PDF meesturen met mijn aanvraag? Vanwege databeveiliging hebben wij ervoor gekozen alleen de formaten jpg, bmp, tif en png als bijlagen toe te staan. PDF is een relatief onveilige bestandsindeling, die virussen kan bevatten.  Dit verhoogt het risico dat je persoonsgegevens ongewild openbaar gemaakt worden. Welke identiteitsbewijzen kan ik gebruiken bij mijn aanvraag? Een geldig identiteitsbewijs is een niet verlopen paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is in deze situatie niet als identiteitsbewijs toegestaan. Heb je geen geldig identiteitsbewijs, kun je ook een verblijfsvergunning gebruiken. Kijk voor meer informatie over de geldigheid van identiteitsbewijzen op identiteitsdocumenten.nl. Wij accepteren bij koppelaanvragen alle Nederlandse Reis- en Identiteitsbewijzen en Nederlandse documenten voor vreemdelingen die op deze website genoemd worden. Let op:
 • Staat jouw burgerservicenummer (BSN) niet op je identiteitsbewijs? Stuur dan ook een brief van de gemeente of van de belastingdienst mee waarin jouw BSN of sofinummer staat vermeld!
 • Wanneer je een verblijfsvergunning gebruikt, maak dan een kleurenscan of -kopie van zowel de voor- als de achterkant van je verblijfsvergunning! Bij een verblijfsvergunning staan namelijk niet alle relevante gegevens op de voorkant. Zorg er wel voor dat beide kanten van de verblijfsvergunning in 1 bestand terecht komen. Maak hiervoor bijvoorbeeld een kleurenkopie van de voorkant van de verblijfsvergunning, leg de achterkant op de kopie en maak van het geheel een kleurenscan – of kopie.
Vragen over de verwerking en/of afwijzing van de aanvraagIk ben mijn inloggegevens kwijt/Ik heb drie keer mijn wachtwoord/gebruikersnaam verkeerd ingetypt. Wat moet ik doen? De brief die je hebt ontvangen, bevat jouw unieke inloggegevens. Die kunnen wij vanwege de privacywetgeving helaas niet nogmaals aan je verstrekken. Bestel een nieuw aanvraagformulier via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Je ontvangt dan binnen enkele minuten (mail) tot vijf werkdagen (post) het aanvraagformulier en nieuwe inloggegevens. Let op: Het kan zijn dat de mail in je spambox binnenkomt. Check je spambox en markeer de afzender eenmalig als veilig. Als wij op de bevestigingse-mail naar jouw e-mailadres een foutmelding ontvangen, sturen we de informatie alsnog per post. Ik heb uitgelogd tijdens het online invullen van mijn aanvraag. Als ik weer inlog zijn al mijn gegevens verdwenen. Hoe kan dat? Vanwege de privacywetgeving worden je gegevens pas na volledige invoering verwerkt. Heb je je aanvraag niet volledig ingevuld, dan worden je gegevens dus niet bewaard. Wat gebeurt er met mijn aanvraag? Wij vergelijken je gegevens met de gegevens die via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij ons bekend zijn. Daarnaast kijken wij of de gegevens op je persoonlijke OV-chipkaart overeenkomen met de gegevens op je identiteitsbewijs. Twee weken na goedkeuring van je aanvraag vernietigen wij deze. Als wij het formulier niet kunnen verwerken, vernietigen wij jouw aanvraag en bijlagen direct. Heb je je e-mailadres ingevuld op het aanvraagformulier? Dan ontvang je direct een ontvangstbevestiging van de Klantenservice. Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je daarvan binnen één week na ontvangst van je aanvraag bericht, inclusief instructies voor het ophalen van je studentenreisproduct en het reizen ermee. Als jouw aanvraag wordt afgekeurd, ontvang je binnen één week na ontvangst van je aanvraag een afwijzingsbrief per post. In de brief staat de reden van de afwijzing en mogelijke vervolgacties. Ik heb mijn aanvraag ingediend, maar nog geen reactie ontvangen. Hoe kan dat? Als je bij je aanvraag een e-mailadres hebt ingevuld, ontvang je binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging dat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Ontvang je deze bevestiging niet, dan kan het zijn, dat de bevestigingse-mail in je spambox zit. Check je spambox en markeer de afzender eenmalig als veilig. Als wij een foutmelding ontvangen van jouw e-mailadres, sturen we je alle correspondentie over de koppeling van het studentenreisproduct alsnog per post. Heb je het formulier per post opgestuurd, dan ontvang je géén bevestiging van de ontvangst van het formulier. Het beoordelen van je formulier duurt maximaal één week. Als je je aanvraag online hebt ingediend, gaat het iets sneller. Heb je na meer dan een week nog geen bericht ontvangen over de verwerking van je aanvraag, dan is er mogelijk iets misgegaan. Bestel opnieuw een aanvraagformulier op www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Ik heb een aanvraag ingediend, maar ik krijg bericht dat mijn aanvraag niet kan worden verwerkt. Er zijn verschillende redenen waarom je aanvraag niet kan worden verwerkt, onder andere:
 • De kleurenkopie/-scan van je persoonlijke OV-chipkaart en/of identiteitsbewijs ontbreekt of is onleesbaar.
 • Het burgerservicenummer (BSN) staat niet op de kleurenkopie/-scan van je identiteitsbewijs. Of je hebt geen kleurenkopie/-scan bijgesloten van de brief van de gemeente of belastingdienst waarin jouw BSN of sofinummer wordt vermeld.
 • Je hebt het formulier niet ondertekend.
 • Je OV-chipkaart is geblokkeerd of onbruikbaar.
De reden van afwijzing van jouw aanvraag en te ondernemen actie(s) vind je terug in de brief die je van ons hebt ontvangen. Ik heb mijn aanvraag ingediend en ontvang een afwijzing. Wat moet ik doen? Volg de instructies op die in de brief staan. Zijn de instructies in de brief niet duidelijk genoeg, bel dan met de klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€0,10 p.m.). Kies in het keuzemenu optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Ik heb mijn aanvraag online ingediend en verzonden, maar wil nog wat wijzigen. Kan dat? Als je op ‘verzenden’ hebt gedrukt, wordt automatisch je gebruikersnaam geblokkeerd. Je kunt dan dus geen wijzigingen meer doorvoeren. Als je wilt wijzigen, bestel dan een nieuw formulier via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen en dien je aanvraag opnieuw in. Je kunt je aanvraagformulier ook nogmaals per post indienen; wij behandelen de laatst binnengekomen aanvraag. Let op: Als je bij het invullen belangrijke gegevens vergeten bent, dan ontvang je van ons na een week automatisch een aanvullingsverzoek met nieuwe inloggegevens. Vervolgens kun je dan alsnog je gegevens aanvullen. Waarom mag ik mijn rijbewijs niet gebruiken als identiteitsbewijs? We vergelijken alle gegevens en je pasfoto op de persoonlijke OV-chipkaart met de kleurenscan/-foto of -kopie van je identiteitsbewijs. Zo voorkomen we dat iemand anders gebruik kan maken van jouw studentenreisproduct. Op Nederlandse rijbewijzen staat het burgerservicenummer (BSN) op de achterkant en is je pasfoto minder duidelijk. Om te voorkomen dat alleen een scan/kopie van de voorkant wordt meegestuurd of de pasfoto niet herkenbaar is, hebben we het rijbewijs uitgesloten. Waarom moet ik een kopie van mijn persoonlijke OV-chipkaart meesturen? Is het kaartnummer niet voldoende? We vergelijken alle gegevens en je pasfoto op de persoonlijke OV-chipkaart met de scan/kopie van je ID. Zo voorkomen we dat iemand anders gebruik kan maken van jouw studentenreisproduct. Waarom moet ik een KLEURENkopie/-foto of -scan meesturen? Scans, foto’s en kopieën in kleur zijn over het algemeen scherper en dus beter leesbaar. Door te vragen om kleurenkopieën, verkleinen we de kans dat we jouw aanvraag niet kunnen verwerken. Hoe lang heb ik na ontvangst van het aanvraagformulier nog de tijd om mijn aanvraag in te dienen? Na acht weken vervalt je aanvraag en moet je deze volledig opnieuw indienen. Bestel dan een nieuw aanvraagformulier via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Vragen over geldigheid van het studentenreisproductVanaf wanneer kan ik mijn studentenreisproduct gebruiken? Vanaf de ingangsdatum van je studiefinanciering mag je met het studentenreisproduct reizen in heel Nederland. Je moet het studentenreisproduct wel op je persoonlijke OV-chipkaart hebben geladen om het te kunnen gebruiken. Kijk bij de vraag ‘Vanaf wanneer kan ik mijn studentenreisproduct ophalen bij een ophaalautomaat?’ om te zien wanneer het studentenreisproduct voor je klaarstaat bij de ophaalautomaten. Wanneer reis ik gratis en wanneer reis ik met korting? Weekabonnement
 • vrij reizen van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur (behalve op feestdagen en van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur)
 • korting van zaterdag 04.00 uur tot maandag 04.00 uur
 • korting op feestdagen van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag
 • vrij reizen op Goede Vrijdag (29 maart)
 • korting van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur.
Weekendabonnement
 • vrij reizen van vrijdag 12.00 uur tot maandag 04.00 uur
 • vrij reizen op feestdagen van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag
 • vrij reizen op Goede Vrijdag (29 maart)
 • vrij reizen vanaf 12.00 uur op donderdag 28 maart, en woensdag 8 mei
 • korting op maandag vanaf 04.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag vanaf 09.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen in 2013 Dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag), zondag 31 maart (eerste paasdag), maandag 1 april (tweede paasdag), dinsdag 30 april (Koninginnedag), zondag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag), zondag 19 mei (eerste pinksterdag), maandag 20 mei (tweede pinksterdag), woensdag 25 december (eerste kerstdag), donderdag 26 december (tweede kerstdag). In je studentenreisproduct zit een kortingsproduct voor de uren buiten je vrij-reizen periode. Als je saldo op je kaart hebt staan, dan wordt in de kortingsuren automatisch de korting verrekend. Op mijn persoonlijke OV-chipkaart staat dat hij nog een paar jaar geldig is. Heb ik dus de komende jaren sowieso recht op een studentenreisproduct? De OV-chipkaart en het studentenreisproduct hebben een verschillende geldigheidsduur. Je OV-chipkaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Dit betekent dat je de kaart vijf jaar kunt gebruiken, ook na je studie dus. Je kunt er dan saldo of andere reisproducten op laden Je kunt controleren of je (nog) recht hebt op het studentenreisproduct op www.duo.nl. Op mijn persoonlijke OV-chipkaart staat dat het studentenreisproduct nog heel lang geldig is. Betekent dit dat ik het al die tijd kan blijven gebruiken? De OV-chipkaart en het studentenreisproduct hebben een verschillende geldigheidsduur. De datum op de OV-chipkaart is de geldigheidsduur van je kaart. Deze bedraagt vijf jaar. Je kunt controleren of je (nog) recht hebt op het studentenreisproduct op www.duo.nl. Wanneer valt de zomerperiode? Van 16 juli tot 16 augustus is het zomerperiode. Studenten met een weekabonnement reizen die periode met korting. Klik hier voor meer informatie. Vragen over het (ophalen van het) studentenreisproductWaarom moet ik het studentenreisproduct ophalen/op mijn kaart laden? Met het ophalen van je studentenreisproduct (het op de kaart laden bij een ophaalautomaat) geef je aan dat je gebruik wilt maken van je week- of weekendabonnement. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt daarvan bericht. Op dat moment start de opbouw van je lening (zie www.duo.nl). Het studentenreisproduct mag je gebruiken, zolang je er recht op hebt. Heb je een vervangende kaart aangevraagd en had je jouw studentenreisproduct al op je oude kaart staan? Het studentenreisproduct staat dan al op je vervangende kaart. Heb je een vervangende kaart aangevraagd en is je reisrecht al ingegaan, maar had je jouw studentenreisproduct nog niet op je oude kaart geladen? Dan heb  je nog niet aangegeven dat je gebruik wilt maken van het studentenreisproduct en moet je nog wel langs een ophaalautomaat. Waarom staat het studentenreisproduct niet al op de OV-chipkaart als ik hem ontvang? Met het ophalen van je studentenreisproduct (het op de kaart laden bij een ophaalautomaat) geef je aan dat je gebruik wilt maken van je week- of weekendabonnement. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt daarvan bericht. Op dat moment start de opbouw van je lening (zie www.duo.nl). Het studentenreisproduct mag je gebruiken, zolang je er recht op hebt. Heb je een vervangende kaart aangevraagd en had je jouw studentenreisproduct al op je oude kaart staan? Het studentenreisproduct staat dan al op je vervangende kaart. Heb je een vervangende kaart aangevraagd en is je reisrecht al ingegaan, maar had je jouw studentenreisproduct nog niet op je oude kaart geladen? Dan heb  je nog niet aangegeven dat je gebruik wilt maken van het studentenreisproduct en moet je nog wel langs een ophaalautomaat. Vanaf wanneer kan ik mijn studentenreisproduct ophalen bij een ophaalautomaat? Is het studentenreisproductnog niet gekoppeld aan jouw persoonlijke OV-chipkaart?Kijk hier voor een instructie hoe je jouw OV-chipkaartnummer door kunt geven. Ben je een nieuwe student? Is je reisrecht nog niet ingegaan? Jouw studentenreisproduct staat voor je klaar vanaf de 15e van de maand vóór aanvang van je reisrecht, mits je je koppelaanvraag hebt ingediend minimaal drie weken voor je reisrecht ingaat. Je kunt ermee reizen vanaf de ingangsdatum. Is je reisrecht al ingegaan of heb je jouw koppelaanvraag korter dan drie weken voor aanvang van je reisrecht ingediend? Jouw studentenreisproduct staat 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de bevestiging dat de koppeling geslaagd is voor je klaar. Het studentenreisproduct blijft voor je klaarstaan zolang je er recht op hebt. Heb je een vervangende kaart aangevraagd? Had je jouw studentenreisproduct al op je oude kaart staan? Het studentenreisproduct staat dan al op je vervangende kaart. Is je reisrecht al ingegaan, maar had je jouw studentenreisproduct nog niet op je oude kaart geladen? Het studentenreisproduct staat dan binnen twee tot vier werkdagen na ontvangst van je kaart voor je klaar op de ophaalautomaten. Heb je een week-/weekendwissel aangevraagd? Drie tot vijf werkdagen na aanvraag staat de wissel voor je klaar op de ophaalautomaten. De wissel blijft gedurende zes weken voor je klaarstaan. Daarna vervalt hij. Let op: Houd er rekening mee dat je geen product kan ophalen tijdens een reis (voordat je hebt uitgecheckt). Waar kan ik een ophaalautomaat vinden? Kijk op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder/ voor de ophaalautomaten bij jou in de buurt. Kies voor ‘studentenreisproduct ophalen’. Let op: Houd er rekening mee dat je geen product kan ophalen tijdens een reis (voordat je hebt uitgecheckt) Hoe laad ik het studentenreisproduct op mijn persoonlijke OV-chipkaart? Je laadt het studentenreisproduct op je persoonlijke OV-chipkaart bij een ophaalautomaat. Klik hier voor een demonstratie van het ophalen. Kijk hier voor een overzicht van de ophaalautomaten bij jou in de buurt. Kies voor ‘studentenreisproduct ophalen’. Let op: Houd er rekening mee dat je geen product kan ophalen tijdens een reis (voordat je hebt uitgecheckt). Het ophalen werkt als volgt:
 • ga naar een ophaalautomaat;
 • steek je OV-chipkaart in de pasinvoer met het OV-chipkaartlogo;
 • kies ‘ophalen bestelling’ in het beeldscherm;
 • volg de instructies op het scherm;
 • wacht tot de bestelling is bijgeschreven;
 • neem je OV-chipkaart uit de automaat indien van toepassing (bij NS-automaten geldt dit niet).
Ik wil mijn studentenreisproduct ophalen, maar ik heb nog geen OV-chipkaart. Bestel zo snel mogelijk een persoonlijke OV-chipkaart via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen of een OV-bedrijf. Zodra je de persoonlijke OV-chipkaart hebt ontvangen, geef je het kaartnummer door volgens de instructies die je eerder hebt ontvangen. Binnen één week wordt het studentenreisproduct dan alsnog klaargezet voor jouw persoonlijke OV-chipkaart en kun je het op de kaart laden bij een ophaalautomaat. Heb je geen instructies ontvangen of ben je deze kwijt? Dan kun je het aanvraagformulier alsnog bestellen via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen. Volgens DUO is mijn reisrecht ingegaan, maar de ophaalautomaat geeft aan dat er nog geen studentenreisproduct klaar staat. Meld je aan op www.ov-chipkaart.nl voor ‘Mijn OV-chipkaart’. Dan kun je zien of het studentenreisproduct voor je klaarstaat. In ‘Mijn OV-chipkaart’ kun je ook je kaartgegevens beheren, reisgegevens inzien, je saldo controleren en eventuele adreswijzigingen doorgeven. Je moet hier wel eerst toestemming voor geven. Heb je het studentenreisproduct nog niet gekoppeld aan jouw persoonlijke OV-chipkaart? Doe dit dan zo snel mogelijk volgens de instructies die je eerder hebt ontvangen. Heb je geen instructies ontvangen of ben je deze kwijt? Dan kun je het aanvraagformulier alsnog bestellen via www.studentenreisproduct.nl/koppelen. Heb je jouw koppelaanvraag korter dan drie weken voor aanvang van je reisrecht ingediend? Dan staat jouw studentenreisproduct 2 tot 4 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de koppeling van het studentenreisproduct aan jouw persoonlijke OV-chipkaart voor je klaar. Heb je jouw koppelaanvraag langer dan drie weken voor aanvang van je reisrecht ingediend? Dan staat jouw studentenreisproduct voor je klaar op de ophaalautomaten vanaf de 15e van de maand vóór je reisrecht ingaat. Je kunt ermee reizen vanaf de ingangsdatum. Staat het studentenreisproduct niet op tijd voor je klaar? Bel dan met de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€0,10 p.m.). Kies optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Er staat een verkeerd studentenreisproduct voor mij klaar op de ophaalautomaat. Wat nu? Log in op www.duo.nl en kijk welk product je hebt aangevraagd. Als hier het gewenste product staat, neem dan contact op met DUO. DUO bepaalt welk product er voor jou wordt klaargezet. Als hier niet het gewenste product staat, vraag dan een wissel aan op www.duo.nl. Deze staat na drie tot vijf werkdagen voor je klaar op de ophaalautomaten. Je kunt dan alsnog het juiste product op je kaart laden. Let op! Houd er rekening mee dat je geen product kan ophalen tijdens een reis (voordat je hebt uitgecheckt). Wanneer verloopt mijn recht op een studentenreisproduct? Zolang je recht hebt het studentenreisproduct, mag je er gratis of met korting mee reizen in het openbaar vervoer in heel Nederland. Je kunt controleren of je (nog) recht hebt op het studentenreisproduct op www.duo.nl. Heb je geen recht meer, dan moet je het studentenreisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat. De persoonlijke OV-chipkaart mag je na je studie blijven gebruiken. Je kunt er saldo en/of andere reisproducten op laden. Tot wanneer kan ik mijn studentenreisproduct ophalen? / Hoe lang blijft het klaarstaan? Je kunt controleren of je (nog) recht hebt op het studentenreisproduct op www.duo.nl. Zolang je recht hebt op het studentenreisproduct, blijft het voor je klaarstaan op de ophaalautomaten. Haal het dus op zodra je er gebruik van wilt maken. Wil je er geen gebruik van maken, geef dit dan door via www.duo.nl. Een week/weekendwissel blijft zes weken voor je klaarstaan op de ophaalautomaat. Daarna vervalt deze. Bij het ophalen werden er twee producten op mijn kaart geladen. Dat klopt: Het studentenreisproduct bestaat uit twee onderdelen. Het product ‘vrij-reizen’ en het product ‘korting’. Heb je een weekabonnement, dan heten deze producten ‘vrij-reizen-week’ en ‘korting-week’. Heb je een weekendabonnement, dan worden de producten ‘vrij-reizen-weekend’ en ‘korting-weekend’ op je kaart geladen. Ik kan mijn studentenreisproduct niet ophalen, want mijn chipkaart is geblokkeerd/defect/verloren/gestolen/beëindigd/verlopen. Wat moet ik doen? Kijk op www.ov-chipkaart.nl/aanvragen/ wat je moet doen om een vervangende kaart aan te vragen. Had je het studentenreisproduct al op je oude kaart geladen? Dan staat het product al op je vervangende kaart. Had je het nog niet op je oude kaart geladen? Dan staat het product binnen twee tot vier werkdagen na ontvangst van je kaart voor je klaar op de ophaalautomaten. Het ophalen van mijn studentenreisproduct lukt niet, wat moet ik doen? Er zijn verschillende redenen waardoor je het studentenreisproduct mogelijk niet kunt ophalen:
 • De automaat geeft aan dat er geen bestellingen voor je klaar staan. Het kan dan zijn dat: – je je ‘Aanvraag Koppeling Studentenreisproduct’ nog niet hebt ingediend. Klik hier voor meer informatie. – je te vroeg bent met het ophalen van je studentenreisproduct. Klik hier voor meer informatie.
 • Je bent ingecheckt/vergeten uit te checken: je kunt je studentenreisproduct niet ophalen tijdens een reis/als je bent ingecheckt. Check eerst uit en probeer het daarna nog een keer.
 • De ophaalautomaat is defect/in storing: ga naar een andere ophaalautomaat in de buurt. Klik hier om de dichtstbijzijnde ophaalautomaat te vinden.
 • De ophaalautomaat kan je kaart niet lezen. Mogelijk is je kaart defect. Klik hier voor meer informatie.
Vragen over het reizen met het studentenreisproductWaar kan ik mijn studentenreisproduct gebruiken? Het studentenreisproduct is geldig in alle openbaar vervoer in Nederland. Behalve in de nachtbussen. Hoe werkt het reizen met studentenreisproduct? Bij het instappen, check je in. Bij het uitstappen, check je weer uit met je persoonlijke OV-chipkaart. Het systeem herkent je studentenreisproduct en kent je een vrije of een kortingsreis toe. Je hoeft dus geen apart kortingsproduct meer te laden. Zorg wel voor voldoende saldo op je kaart voor het reizen in de kortingsuren. Kijk hier voor meer informatie, of vraag het bij het OV-bedrijf waarmee je reist. Let op:
 • Het moment van inchecken bepaalt of je de hele reis vrij of met korting maakt. Als je incheckt tijdens de kortingsperiode, dan wordt de hele reis met korting berekend. Check je in je vrij-reizen periode in, dan is de hele reis gratis.
 • Als je gebruikmaakt van het studentenreisproduct, zorg er dan voor dat er geen andere abonnementen of kortingsproducten op je kaart staan. Zo voorkom je dat het verkeerde product wordt gelezen en dat je teveel betaalt.
Reis je met de trein over de grens? Dan gelden er andere regels. Klik hier voor meer informatie over internationaal reizen. Hoe werkt reizen met het studentenreisproduct in de kortingsuren? Afhankelijk van je studentenreisproduct (week- of weekendabonnement), reis je op bepaalde tijden met korting. Voor het reizen met korting moet je saldo op je OV-chipkaart laden. Als je op saldo reist, berekenen de poortjes of kaartlezers in de daluren automatisch het juiste kortingstarief. Laad dus geen apart kortingsproduct of een ander abonnement op je kaart. Zo voorkom je dat het verkeerde product wordt gelezen en dat je teveel betaalt. Reis je in je kortingsuren met de trein en stap je over van de ene naar de andere treinvervoerder? Stap je over van de ene naar de andere treinvervoerder, bijvoorbeeld van een NS-trein naar een Arriva-trein, dan check je uit bij NS en weer in bij Arriva. Het moment van inchecken, bepaalt of je de hele reis vrij, of met korting maakt. Als je incheckt tijdens de kortingsperiode, dan wordt de hele gemaakte reis met korting berekend. Check je in in je vrij reizen periode, dan is de hele reis gratis. Reis je met de trein over de grens? Dan gelden er andere regels. Klik hier voor meer informatie over internationaal reizen. Hoe werkt het in- en uitchecken? Inchecken doe je zo: Houd je OV-chipkaart voor of tegen het OV-chipkaartlogo op de kaartlezer. Als het inchecken is gelukt, hoor je een pieptoon en brandt er een groen lampje. Op het beeldscherm zie je een check-in boodschap. Check je in bij een poortje, dan gaat het poortje open. Als je incheckt wordt automatisch je studentenreisproduct gecontroleerd. Reis je in je vrij-reizen periode, dan wordt je vrij-reizen product herkend en reis je hierop. Anders reis (en betaal) je met saldo. Er wordt dan tijdelijk een instaptarief van je saldo gehaald. Hiermee worden aan het eind van de reis de reiskosten verrekend. Bij een negatief saldo kun je niet reizen. Je moet dan eerst je saldo opladen bij een oplaadautomaat. Uitchecken doe je zo: Het is heel belangrijk dat je aan het einde van je reis met een vervoerder altijd uitcheckt als je ook ingecheckt hebt! Je checkt uit door je OV-chipkaart weer voor of tegen het logo op de kaartlezer te houden. Als het uitchecken is gelukt, hoor je een pieptoon en brandt er een groen lampje. Op het beeldscherm zie je een check-uit boodschap. Let op:
 • Als je gebruikmaakt van het studentenreisproduct, zorg er dan voor dat er geen andere abonnementen of kortingsproducten op je kaart staan. Zo voorkom je dat het verkeerde product wordt gelezen en dat je teveel betaalt.
 • Ben je meerdere malen vergeten uit te checken, dan worden de producten op je chipkaart geblokkeerd. Het lijkt dan alsof je kaart defect is. Ga naar een balie van het OV-bedrijf waarbij je bent vergeten uit te checken. Daar kunnen de medewerkers je kaart deblokkeren. Als er iets anders met de kaart aan de hand is, kunnen zij je ook doorverwijzen.
Kijk hier voor meer informatie of vraag het bij het OV-bedrijf waarmee je reist. Moet ik altijd in- en uitchecken? / Waar moet ik in- en uitchecken? In trein, bus, tram en metro in heel Nederland is in- en uitchecken verplicht. Ook in je vrij-reizen periode. Reis je met de trein met verschillende vervoerders in je kortingsuren? Ook dan kun je vanaf nu met de OV-chipkaart reizen en in- en uitchecken zonder een dubbel opstaptarief te betalen. Klik hier voor meer informatie. Reis je met de trein over de grens? Dan gelden er andere regels. Klik hier voor meer informatie over internationaal reizen. Als je incheckt, moet je ook altijd weer uitchecken. Vergeet je herhaaldelijk uit te checken, dan worden de producten op je chipkaart geblokkeerd. Klik hier voor meer informatie over in- en uitchecken of ga naar (de website van) het OV-bedrijf waarmee je reist. Hoe werkt het overstappen naar een andere vervoerder? Als je overstapt naar een ander vervoermiddel check je in en uit per vervoerder. Bijvoorbeeld van de metro naar de bus. Dan check je uit bij de metro en je checkt in bij de bus. Ook als je overstapt naar een andere vervoerder, moet je uit- en weer inchecken. Alleen bij overstappen van de ene NS-trein naar een andere NS-trein, hoef je niet uit, en weer in te checken. Hoe kan ik zien wat er op mijn OV-chipkaart staat? Meld je aan voor ‘Mijn OV-chipkaart’ op www.ov-chipkaart.nl. Hier kun je onder meer:
 • je reizen bekijken (mits je daarvoor toestemming geeft)
 • zien welke producten op je OV-chipkaart staan
 • kaartgegevens beheren
 • je saldo controleren
 • adreswijzigingen doorgeven.
Je kunt ook bij een controleur met een OV-chipkaart controleapparaat, of bij een balie van een OV-bedrijf controleren wat er op je kaart staat. Je saldo kun je checken bij een verkoop- of oplaadautomaat of bij een blauwe kaartlezer. Ik kan niet inchecken. Heb je het studentenreisproduct al op je persoonlijke OV-chipkaart geladen? Zo nee, kijk dan bij ‘Vragen over het (ophalen van het) studentenreisproduct’. Staat je reisproduct al op je kaart, dan kan het zijn dat je saldo negatief is. Met een negatief saldo kun je niet inchecken, bij bus/tram/metro soms ook niet in je vrij-reizen periode. Vul dus eerst je saldo aan. Ben je meerdere malen vergeten uit te checken? Dan worden de producten op je chipkaart geblokkeerd. Je kaart lijkt dan defect. Ga naar een balie van het OV-bedrijf waar je bent vergeten uit te checken. Zij kunnen de producten op je kaart deblokkeren of je doorverwijzen als er iets anders met je kaart aan de hand is. Houd je jouw OV-chipkaart in je portemonnee voor de kaartlezer en zit hier ook een kaart/pas voor contactloos betalen in? Deze betaalpassen maken gebruik van dezelfde technologie als de OV-chipkaart en kunnen een storing veroorzaken bij het in- of uitchecken. Haal je OV-chipkaart uit je portemonnee en houd hem opnieuw voor de kaartlezer. Let op: Is je kaart defect zonder zichtbare schade, dan kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding van de kosten die je hebt gemaakt terwijl je kaart vervangen wordt. Meld je kaart dus nooit verloren of gestolen! Stuur hem op met het juiste formulier. Ik check in en krijg de melding ‘ongeldig product’. Als je meerdere malen vergeten bent uit te checken, dan worden de producten op je chipkaart geblokkeerd. Je kaart lijkt dan defect. Ga naar een balie van het OV-bedrijf waar je bent vergeten uit te checken. Zij kunnen de producten op je kaart deblokkeren of je doorverwijzen als er iets anders met je kaart aan de hand is. Ik check in mijn vrij-reizen periode in en krijg de melding ‘onvoldoende saldo’. Je kunt niet inchecken als je saldo negatief is. Dit geldt bij sommige OV-bedrijven ook in je vrij-reizen periode. Je moet eerst je saldo aanvullen om weer te kunnen reizen. Let op: Bij het reizen op saldo moet je minimaal € 4,- op je kaart hebben geladen. Dit bedrag is gelijk aan het instaptarief. Bij de trein is dit minimaal € 10,-. Hoe kom ik door de poortjes als ik mijn OV-chipkaart vergeten ben? Je bent zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs. Als je je OV-chipkaart niet bij je hebt, kun je niet aantonen dat je recht hebt op vrij reizen of op reizen tegen reductietarief. In dat geval moet je dus een vol tarief betalen. Je kunt een anonieme OV-chipkaart kopen bij een verkoopautomaat/balie en daar saldo op zetten. Bij NS kun je ook nog een papieren treinkaartje kopen zonder korting. Hoe lang van tevoren mag ik het perron op/inchecken? Bij metro/bus/tram kun je zodra de kortings- of vrij-reizen periode is ingegaan inchecken/het vervoermiddel in. Reis je met de treinen van NS, dan mag je vijf minuten voor ingang van je vrij-reizen periode inchecken om gratis te kunnen reizen. Let op: je check-in is leidend. Check je dus in je kortingsperiode in, dan reis je de hele reis met korting. Check je in je vrij-reizen periode in, dan reis je de hele reis gratis. Wat gebeurt er als ik vergeet in-/uit te checken? Als je incheckt bij het instappen, dan moet je ook altijd weer uitchecken bij het uitstappen! Als je meerdere malen vergeet in- en/of uit te checken, worden de producten op je OV-chipkaart geblokkeerd. Je kunt dan niet meer inchecken. In principe is het je eigen verantwoordelijkheid dat je altijd uitcheckt. In enkele gevallen (bijvoorbeeld als de poortjes/kaartlezers defect zijn) kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) restitutie. Kijk hier voor algemene informatie over restitutie. Of neem contact op met het OV-bedrijf waarmee je reisde. Hoe wordt mijn OV-chipkaart gecontroleerd? Bij het in- en uitchecken controleren de poortjes en/of kaartlezers je OV-chipkaart. Daarnaast hebben conducteurs en controleurs speciale controleapparaten om je OV-chipkaart en de producten op geldigheid te controleren. Wat moet ik bij controle tonen? Bij controle toon je je OV-chipkaart aan de controleur. Deze leest je kaart uit en ziet of er een geldig reisproduct en/of een geldige check-in op staat. Reis je met je persoonlijke OV-chipkaart in combinatie met een papieren treinkaartje (NIET in- en uitchecken!), dan toon je de controleur beide. Wanneer krijg ik een boete? Je krijgt een boete als je zonder geldig vervoerbewijs reist. Dus zonder een (ingecheckte) OV-chipkaart met een geldig studentenreisproduct en/of voldoende saldo. Je krijgt ook een boete als je reist met een persoonlijke OV-chipkaart die niet van jou is, of als je fraudeert met je kaart. Mag de persoonlijke OV-chipkaart door een controleur worden ingenomen? Ja, de persoonlijke OV-chipkaart kan door een controleur worden ingenomen. Dit kan als je op de kaart van een ander reist, of als je fraudeert. Je krijgt je kaart niet terug. Mag mijn kaart zonder mijn toestemming worden geblokkeerd? Ja. In geval van fraude. Bijvoorbeeld als er fraude gepleegd is met je kaart/reisproduct. Je kaart wordt dan op de blokkeringslijst gezet en eventueel kan aangifte gedaan worden bij politie/justitie. Biedt de persoonlijke OV-chipkaart – naast reizen – nog meer mogelijkheden? De persoonlijke OV-chipkaart dient voorlopig vooral voor openbaar vervoerdoeleinden. Er worden op dit moment enkele proeven gedaan buiten het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld een auto huren en je fiets stallen in een bewaakte fietsenstalling. Op www.ov-chipkaart.nl vind je alle informatie. Hoe werkt het reizen met het studentenreisproduct in het nachtnet? Voor de trein geldt dat het studentenreisproduct geldig is in elke binnenlandse trein die in het spoorboekje genoemd staat. Dus ook in het ‘Nachtnet’. Het studentenreisproduct is NIET geldig in nachtbussen. Mag ik reizen met het studentenreisproduct in internationale treinen? Het studentenreisproduct is geldig op alle binnenlandse trajecten van de NS Hispeedtreinen, met uitzondering van Thalys (daar is reserveren verplicht). Voor Fyra heb je – naast je persoonlijke OV-chipkaart met studentenreisproduct – nog wel een toeslag nodig. De Fyra Toeslag (enkele reis, retour of maandtoeslag) kun je bij de NS-kaartautomaat op je OV-chipkaart laden. Wil je reizen over de grens? Klik hier. Mag ik met de persoonlijke OV-chipkaart ook anderen met korting mee laten reizen? Dat mag inderdaad, maar alleen in de trein. De samenreiskorting op alle binnenlandse treinreizen geldt voor maximaal drie personen die meereizen op hetzelfde traject, in dezelfde trein en in dezelfde klasse. Deze drie mensen mogen dus met korting reizen. Door de week is de korting geldig na 09.00 uur. In het weekend, op feestdagen en in juli en augustus de gehele dag. Samenreiskorting kan door een papieren kaartje te kopen met korting, of door het product samenreiskorting voor aanvang van de reis op de OV-chipkaart te laden. Klik hier voor meer informatie. Wanneer mag ik reizen met mijn weekabonnement dan wel weekendabonnement? Klik hier om te zien wanneer je gratis, met korting of tegen vol tarief reist. Hoe werkt het reizen met het studentenreisproduct over de grens? Reis je over de grens? Check dan niet in en uit. In het buitenland kan dit namelijk niet. Koop voor de kortingsuren vanaf je opstapstation een papieren kortingskaartje bij een NS-kaartautomaat of via www.nshispeed.nl. Reis je in je vrij-reizen periode op het Nederlandse traject, dan koop je een internationaal ticket vanaf de grens. Bij controle toon je de conducteur je OV-chipkaart met je studentenreisproduct én je internationale ticket. Hoe werkt het reizen met het studentenreisproduct in de trein? Reis je met de treinen van NS, Arriva, Connexxion, Syntus of Veolia binnen Nederland? Dan is in- en uitchecken verplicht en reis je in de kortingsuren op saldo. Regels voor het in- en uitchecken bij de trein:
 • Check in op je beginstation en uit op je eindstation.
 • Bij het inchecken in de kortingsuren wordt €10,- instaptarief op je saldo ingehouden. Bij het uitchecken wordt €10,- minus de ritprijs weer op je kaart teruggestort. Vergeet dus niet uit te checken!
 • Het moment van inchecken is bepalend voor het tarief. Check je in tijdens je vrij-reizen periode, dan is de hele treinreis gratis. Check je in buiten je vrij-reizen periode dan reis je met korting. Buiten de kortingsuren betaal je vol tarief.
 • Reis je met de treinen van NS, dan mag je vijf minuten voor ingang van je vrij-reizen periode inchecken om gratis te kunnen reizen.
Goed om te weten: Stap je over van de ene naar de andere treinvervoerder, bijvoorbeeld van een NS-trein naar een Arriva-trein, dan check je uit bij NS en weer in bij Arriva. Ik heb een studentenreisproduct. Mag ik ook andere abonnementen/producten op mijn chipkaart zetten? Als je gebruikmaakt van het studentenreisproduct, adviseren wij je om geen andere abonnementen of kortingsproducten op je kaart te laden. Zo voorkom je dat het verkeerde product wordt gelezen bij het in- en uitchecken en dat je te veel betaalt. Ik heb minder korting gekregen dan waar ik met het studentenreisproduct recht op heb.

Sommige producten conflicteren met het studentenreisproduct. Dit is het geval als je:

 • naast je studentenreisproduct ook andere kortingsproducten op je persoonlijke OV-chipkaart hebt staan;
 • tijdens de kortingsperiode van het studentenreisproduct, een ander product dat minder korting geeft wordt geselecteerd bij in-/uitchecken.
Is dit het geval, laat dan het product waarop je niet wilt reizen van je persoonlijke OV-chipkaart verwijderen door het OV-bedrijf waarbij je het hebt aangeschaft.

Als dat niet kan of als je dat niet wilt, koppel dan je studentenreisproduct aan een andere/nieuwe persoonlijke OV-chipkaart via www.studentenreisproduct.nl/aanvragen en laad je studentenreisproduct op die persoonlijke OV-chipkaart.

De gemiste korting kun je declareren via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/. Let op: Er kunnen alleen kosten worden gedeclareerd als:
 • je hebt gereisd op een kortingsproduct dat op dat moment op dezelfde kaart stond als je studentenreisproduct EN
 • je studentenreisproduct ten tijde van de reis geldig was (dus niet vóór het ophalen van je reisproduct of vóór de startdatum van je reisrecht). EN
 • je hebt gereisd in je kortingsperiode (en niet in je vrij reizen-periode). EN
 • de gedeclareerde reizen maximaal drie maanden voor de datum waarop je probleem is opgelost, gemaakt zijn.
Vragen over service voor het studentenreisproduct Hoe vraag ik een persoonlijke OV-chipkaart aan? Je kunt een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen/ of bij een OV-bedrijf. Ik heb eerder al een Studenten OV-chipkaart ontvangen. Kan ik die nog steeds gebruiken? Ja, dat kan. Dit is een persoonlijke OV-chipkaart. Je kunt er het studentenreisproduct (weer) op laden. Maar ook kun je er – als je geen gebruik meer maakt van je studentenreisproduct – er salod of andere abonnementen op laden. Als je geen recht meer hebt op het studentenreisproduct, dan moet je dit wel stopzetten bij een ophaalautomaat. Klik hier voor meer informatie. Mijn OV-chipkaart is geblokkeerd/ defect/ verloren/ gestolen. Wat moet ik doen? Verloren/gestolen? Meld dit zo snel mogelijk bij de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€0,10 p.m.). Je kaart wordt dan binnen 24 uur geblokkeerd en is daarmee beschermd tegen misbruik. De klantenservice informeert je over de vervolgstappen. Heb je een Mijn OV-chipkaart account? Dan kun je je kaart ook online verloren of gestolen melden. Defect? Geblokkeerd? Is aan de buitenkant van de kaart zichtbaar dat hij defect is (scheurtje/barst)? Kijk op www.ov-chipkaart.nl wat je moet doen om een vervangende kaart aan te vragen. Is aan de buitenkant niets zichtbaar? Controleer dan eerst je saldo bij een kaart-/oplaadautomaat. Met een negatief saldo kun je niet reizen. Ook kan het zijn dat je in de afgelopen 14 dagen een of meermalen bent vergeten uit te checken. De producten op je kaart worden dan geblokkeerd. Ga naar de balie van het OV-bedrijf waarbij je bent vergeten uit te checken. De baliemedewerker kan je kaart mogelijk repareren en/of je informeren over de vervolgstappen. Let op: Is je kaart defect zonder zichtbare schade, dan kom je wellicht in aanmerking voor vergoeding van de kosten die je hebt gemaakt terwijl je kaart vervangen werd. Meld je kaart dus nooit verloren of gestolen! Stuur hem op met het juiste formulier. Ik ben verhuisd, waar kan ik dat doorgeven? Zorg ervoor dat je adres altijd up-to-date is bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en bij de Klantenservice OV-chipkaart. Geef, zodra je verhuizing vaststaat, je nieuwe adresgegevens door aan:
 • DUO Log in op www.duo.nl om een adreswijziging door te geven. Een adreswijziging die je hier doorgeeft, gaat niet automatisch naar de Klantenservice OV-chipkaart;
 • Klantenservice OV-chipkaart Meld je op www.ov-chipkaart.nl aan voor ‘Mijn OV-chipkaart’ en geef hier je adreswijziging door. Op ‘Mijn OV-chipkaart’ kun je ook je kaartgegevens beheren, reisgegevens inzien en je saldo controleren.
Ik heb een OV-chipkaart gevonden. Wat moet ik nu doen? Je kunt de gevonden OV-chipkaart inleveren bij een balie van een OV-bedrijf. Je kunt de kaart ook kosteloos opsturen onder vermelding van ‘gevonden OV-chipkaart’ naar: Klantenservice OV-chipkaart Antwoordnummer 8000 3800 TL Amersfoort Je ontvangt geen beloning voor het opsturen van de OV-chipkaart. De geldigheidsdatum op mijn OV-chipkaart nadert. Wat moet ik doen? Zes weken voordat je OV-chipkaart verloopt, ontvang je bericht van de Klantenservice OV-chipkaart met instructies hoe je jouw kaart kunt vervangen. Meer informatie hierover vind je op www.ov-chipkaart.nl/kaartvernieuwen/. Let op: Als je géén nieuwe OV-chipkaart wilt, vergeet dan niet de producten op je kaart stop te zetten. De geldigheid van de producten blijft doorlopen, ook als jouw kaart niet vernieuwd wordt! Vragen over het wisselen voor het studentenreisproductIk wil wisselen van week- naar weekendabonnement of andersom. Om een week/weekendwissel te doen, log je in op www.duo.nl. De wissel staat na drie tot vijf werkdagen voor je klaar op de ophaalautomaten. Op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder vind je de ophaalpunten bij jou in de buurt. Voor een week-/weekendwissel gelden de volgende regels:
 • Je kunt per jaar maximaal twee keer gratis wisselen;
 • Je kunt niet wisselen van 1 mei tot 1 september;
 • Als je een wissel hebt aangevraagd, blijft deze zes weken voor je klaar staan op de ophaalautomaten. Daarna vervalt deze.
 • Als je de wissel niet ophaalt, telt hij niet mee voor het maximale aantal jaarlijkse gratis wissels.
 • Je kunt je wissel niet ophalen tijdens een reis (als je nog niet uitgecheckt bent) of als je in de afgelopen 14 dagen één keer of meerdere keren bent vergeten uit te checken.
Let op: Verlies je je kaart of wordt hij gestolen terwijl er een wissel klaarstaat? Of vraag je een wissel aan op het moment dat wij een vervangende kaart voor je maken? Op je vervangende kaart staat hetzelfde product als op de oude kaart. De wissel staat binnen anderhalve week weer voor je klaar bij een ophaalautomaat. Een wissel blijft in totaal zes weken klaar staan. Het kan dus zijn dat de wissel is verlopen en je een nieuwe wissel moet aanvragen bij DUO (www.duo.nl). Staat er na anderhalve week niets klaar? Neem dan contact op met de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€ 0,10 p.m.). Kies optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Hoe vaak heb ik nu gewisseld? Mag ik nog een keer wisselen? Log in op www.duo.nl om te zien hoe vaak je gewisseld hebt. Of bel met de DUO Infolijn: 050-5997755 (lokaal tarief). Je mag per jaar maximaal twee keer gratis wisselen. Het ophalen van mijn week-/weekendwissel lukt niet. Het kan zijn dat je in de afgelopen 14 dagen een keer bent vergeten uit te checken. Denk je dat dit het geval is? Meld je dan bij de balie van een OV-bedrijf waarbij je bent vergeten uit te checken. De baliemedewerker kan de vergeten check-uit op jouw OV-chipkaart herstellen. Haal vervolgens direct je wissel op bij een ophaalautomaat. Dus vóórdat je ingecheckt hebt! Lukt het niet om het probleem bij de balie op te lossen? Of vermoed je een andere oorzaak? Neem dan contact op met de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€ 0,10 p.m.) en kies optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Let op: Je kunt je wissel niet ophalen tijdens een reis (als je nog niet uitgecheckt bent). Ik heb een wissel opgehaald, maar kan nog steeds op mijn oude product reizen. Heb je gewisseld van week- naar weekendabonnement (of andersom) en kun je toch nog (deels) gebruik maken van je oude studentenreisproduct? Neem dan contact op met de Klantenservice OV-chipkaart op 0900-0980 (€0,10 p.m.). Kies optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Vragen over onkostenvergoeding studentenreisproductEr is onterecht/te veel geld van mijn persoonlijke OV-chipkaart afgeschreven. / Ik ben vergeten uit te checken en wil mijn geld terug. In principe is het je eigen verantwoordelijkheid dat je altijd uitcheckt. In enkele gevallen (bijvoorbeeld als de poortjes/kaartlezers defect zijn) kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) restitutie. Kijk hier voor algemene informatie over restitutie. Of neem contact op met het OV-bedrijf waarmee je reisde. Wanneer kan ik bij de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct een declaratieverzoek indienen? Je kunt via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek een declaratieverzoek indienen als je kosten hebt gemaakt doordat je buiten je schuld niet (tijdig) hebt kunnen reizen. Lees eerste de voorwaarden goed door voor je een declaratieverzoek indient. Declaraties voor gemaakte kosten door onjuiste of niet tijdige toekenning van het recht op studiefinanciering of het studentenreisproduct door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je indienen bij DUO.

Een verzoek voor een vergoeding als je financieel benadeeld bent tijdens het gebruik van je studentenreisproduct, kun je indienen bij het OV-bedrijf waarmee je reisde. Bijvoorbeeld als je niet kon in- en/of uitchecken door een storing. Of als er sprake is van een onjuiste/onvolledige handeling bij één van de verkoop- of oplaadautomaten.

Welke kosten kan ik declareren via de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct? Kijk hier voor een overzicht van de kosten die gedeclareerd kunnen worden. Hoe kan ik een declaratieverzoek indienen over mijn persoonlijke OV-chipkaart met studentenreisproduct? Vul een declaratieverzoek in op www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek. Stuur de onderstaande stukken, binnen twee weken nadat je je declaratieverzoek online ingevuld hebt, naar Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct, o.v.v. declaratieverzoek, postbus 1728, 3800 BS, Amersfoort:
 • de overzichtspagina van je volledig ingevulde declaratieverzoek, voorzien van je burgerservicenummer (BSN) en handtekening (dit is een bijlage in PDF bij de bevestigingsmail die je ontvangt);
 • Alle originele bewijsstukken voorzien van het referentienummer van je declaratieverzoek (dit staat in de bevestigingsmail die je ontvangt)
Let op!
 • de einddatum van de periode waarover gedeclareerd wordt, mag niet langer dan vier weken geleden zijn. Als je bijvoorbeeld op 3 januari je (vervangende) persoonlijke OV-chipkaart hebt ontvangen, kun je t/m 31 januari een declaratieverzoek indienen.
 • de afdeling Studentenreisproduct heeft geen inzage in jouw reisgegevens. Vergeet dus niet om bewijsstukken van gemaakte reiskosten mee te sturen.
 • Vergeet niet een kopie van je declaratieverzoek en je bewijsstukken te maken. Deze heb je nodig voor het geval je later een bezwaarschrift wilt indienen.
Welke bewijsstukken worden geaccepteerd bij mijn declaratie? De volgende bewijsstukken worden geaccepteerd bij het indienen van een declaratie:
 • Voor gemaakte reiskosten: – originele vervoersbewijzen: (bijvoorbeeld treinkaartjes) – prints van een reishistorie/transactieoverzicht (bij reizen op saldo of anonieme OV-chipkaart) – oplaadbonnen van een OV-chipkaart. Let op: ALLEEN in combinatie met een bankafschrift Let op: Vergeet deze bewijsstukken niet mee te sturen: de afdeling Studentenreisproduct heeft namelijk geen inzage in jouw reisgegevens!
 • Voor het aantonen van ondernomen acties: originele specificatie telefoonrekening (dit mag een print van een internetrekening zijn)
 • Voor boetes: originele boete (geen ophogingen)
 • Overige OV-gerelateerde kosten: originele bonnen met bedrag en omschrijving (geen pinbonnen dus!)
Ik wil een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing over mijn declaratieverzoek./ Mijn declaratieverzoek is (gedeeltelijk) afgewezen en daar ben ik het niet mee eens. Wat moet ik doen? Ga naar www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen en log in met je inloggegevens. Deze bestaan uit het referentienummer van je verzoek en een wachtwoord en staan in de ontvangstbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen nadat je online je declaratieverzoek ingediend hebt. Vul alles in en stuur de onderstaande stukken, binnen twee weken nadat je je bezwaarschrift online ingevuld hebt, naar Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct, o.v.v. declaratieverzoek, postbus 1728, 3800 BS, Amersfoort:
 • de overzichtspagina van je volledig ingevulde bezwaarschrift, voorzien van je burgerservicenummer (BSN) en handtekening;
 • kopieën van alle bewijsstukken voorzien van het referentienummer van je bezwaarschrift (dit staat in de bevestigingsmail die je ontvangt).
Let op:
 • Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzing ingediend zijn!
 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft alleen zin als je meer informatie geeft dan je bij het declaratieverzoek hebt gedaan.
 • De afdeling Studentenreisproduct heeft geen inzage in jouw reisgegevens. Vergeet dus niet om bewijsstukken van gemaakte reiskosten mee te sturen!
 • Vergeet niet een kopie van je bezwaarschrift en bewijsstukken te maken. Deze heb je nodig voor het geval je later een beroep wilt indienen.
 • Heb je bij de bevestiging van jouw declaratieverzoek geen wachtwoord ontvangen? Dan kun je met gebruik van je referentienummer alsnog een wachtwoord opvragen via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen/

Het is mogelijk dat je gebeld wordt voor een toelichting op je bezwaarschrift. Wanneer je het telefoonnummer niet invult, vervalt deze mogelijkheid. Wanneer we je na drie pogingen niet hebben kunnen bereiken, beoordelen we het bezwaarschrift op de bij ons bekende informatie.

Let op: Wij bellen met een telefoonnummer dat geblokkeerd is.

Hoe verloopt de procedure declaratieverzoek? Nadat de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct alle benodigde documenten heeft ontvangen, ontvang je binnen zes weken bericht of je verzoek (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen. Mocht er meer tijd nodig zijn om je verzoek te beoordelen, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing ontvang je het bedrag binnen drie weken na berichtgeving op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven.

Het is mogelijk dat je gebeld wordt voor een toelichting op je declaratieverzoek. Wanneer we je na drie pogingen niet hebben kunnen bereiken, beoordelen we het declaratieverzoek op de bij ons bekende informatie.

Let op: Wij bellen met een telefoonnummer dat geblokkeerd is.

Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling van je declaratieverzoek, kun je via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen/ binnen zes weken na ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Let op: Dit heeft alleen zin als je meer informatie geeft dan je bij het declaratieverzoek hebt gedaan.

Hoe verloopt een bezwaarschriftprocedure? Nadat de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct alle benodigde documenten heeft ontvangen, ontvang je binnen zes weken bericht of je bezwaarschrift (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen. Mocht er meer tijd nodig zijn om je verzoek te beoordelen, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing ontvang je het toegekende bedrag binnen drie weken na berichtgeving op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven.

Het is mogelijk dat je gebeld wordt voor een toelichting op je bezwaarschrift. Wanneer we je na drie pogingen niet hebben kunnen bereiken, beoordelen we het bezwaarschrift op de bij ons bekende informatie.

Let op: Wij bellen met een telefoonnummer dat geblokkeerd is.

Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling van je bezwaarschrift, kun je via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen binnen zes weken na ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzing beroep aantekenen.

Let op: Dit heeft alleen zin als je meer informatie geeft dan je bij het bezwaarschrift hebt gedaan

Waarom moet ik bewijsstukken van gemaakte reiskosten meesturen met mijn declaratieverzoek? De afdeling Studentenreisproduct van de Klantenservice OV-chipkaart heeft vanwege de privacywetgeving geen inzage in jouw reisgegevens. Alleen door jouw bewijsstukken kunnen wij zien dat je de reiskosten die je declareert, daadwerkelijk hebt gemaakt. Ik heb minder korting gekregen dan waar ik met het studentenreisproduct recht op heb. Sommige (kortings)producten conflicteren met het studentenreisproduct. Als je daardoor onnodige kosten hebt gemaakt kun je declareren via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/. De kosten die gedeclareerd kunnen worden zijn:
 • De kosten van een nieuwe persoonlijke OV-chipkaart als je het studentenproduct op een andere kaart hebt moeten laden;
 • Gemiste korting doordat het (gunstigere) studentenreisproduct niet is geselecteerd in de kortingsperiode;
 • Telefoonkosten in verband met bellen naar Klantenservice OV-chipkaart of een vervoerder om het probleem kenbaar te maken.
De volgende bewijsstukken worden geaccepteerd bij het indienen van een declaratie van onnodige kosten door gemiste korting:
 • voor aanschafkosten persoonlijke OV-chipkaart: Kopie van een rekeningafschrift;
 • voor gemaakte reiskosten: – overzicht van reishistorie bij reizen op niet-gewenste producten; – een uitdraai van Mijn OV-chipkaart of uit een automaat van je originele persoonlijke OV-chipkaart om aan te tonen dat daarop een studentenreisproduct en een ander geldig kortingproduct heeft gestaan
 • voor telefoonkosten: origineel van de specificatie (dit mag een print van een internetrekening zijn);
Let op: je kunt alleen kosten declareren als:
 • je hebt gereisd op een kortingsproduct dat op dat moment op dezelfde kaart stond als je studentenreisproduct EN
 • je studentenreisproduct ten tijde van de reis geldig was. (dus niet vóór het ophalen van je reisproduct of vóór de startdatum van je reisrecht). EN
 • je hebt gereisd in je kortingperiode (en niet in je vrij reizen-periode). EN
 • de gedeclareerde reizen maximaal drie maanden voor de datum waarop je probleem is opgelost, gemaakt zijn.
Mijn studiefinanciering/reisrecht is te laat toegekend en ik wil mijn geld terug. Declaraties voor gemaakte kosten door onjuiste of niet tijdige toekenning van het recht op studiefinanciering of het recht op een studentenreisproduct door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je indienen bij DUO. Waarom moet ik een telefoonspecificatie als bewijsstuk meesturen, ook als ik geen telefoonkosten declareer? De afdeling Studentenreisproduct van de Klantenservice OV-chipkaart heeft vanwege de privacywetgeving geen inzage in de contactmomenten met het algemene nummer van de Klantenservice OV-chipkaart. Alleen door de telefoonspecificatie kunnen wij zien wanneer je contact hebt opgenomen met de Klantenservice OV-chipkaart. Dit is noodzakelijk voor de beoordeling van je declaratieverzoek. Als je gedurende een maand of langer niet aantoonbaar actie hebt ondernomen om je probleem op te lossen, worden de in die periode gemaakte kosten namelijk niet vergoed. Kijk hier voor uitgebreide informatie over de declaratieregels. Waarom moet ik originele bewijsstukken meesturen met mijn declaratieverzoek? Dan heb ik zelf geen bewijs meer. Originele bewijsstukken garanderen dat de kosten die gedeclareerd worden, ook daadwerkelijk zijn gemaakt en dat dezelfde kosten niet meerdere keren gedeclareerd worden. Wij adviseren je daarom kopieën te maken van je volledige originele declaratieverzoek, zodat je zelf alle gegevens nog in bezit hebt. Waarom mag ik nog geen declaratieverzoek indienen als mijn probleem nog niet is opgelost? Om te voorkomen dat je meerdere declaratieverzoeken moet indienen, kun je binnen vier weken na oplossing van je probleem één declaratieverzoek indienen voor alle kosten die je tot dan toe hebt gemaakt. Hoe verloopt de procedure beroep aantekenen? Nadat de Klantenservice OV-chipkaart, afdeling Studentenreisproduct alle benodigde documenten heeft ontvangen, ontvang je binnen zes weken bericht of je beroep (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen. Mocht er meer tijd nodig zijn om je beroep te beoordelen, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing ontvang je het bedrag binnen drie weken na berichtgeving op het rekeningnummer dat je hebt opgegeven. Het is mogelijk dat je gebeld wordt voor een toelichting op je beroep. Wanneer we je na drie pogingen niet hebben kunnen bereiken, beoordelen we het beroep op de bij ons bekende informatie. Let op: Wij bellen met een telefoonnummer dat geblokkeerd is. Wat is de status van mijn declaratieverzoek/bezwaarschrift/beroep? Ga naar www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen/ en log in met je referentienummer en wachtwoord. Deze staan in de bevestigingse-mail die je ontvangen hebt na het online invullen van je declaratieverzoek. Let op: Heb je bij de bevestiging van jouw declaratieverzoek geen wachtwoord ontvangen? Dan kun je met gebruik van je referentienummer alsnog een wachtwoord opvragen via www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen Wat houdt de status van mijn declaratieverzoek/bezwaarschrift/beroep in? Direct na het invullen van je declaratieverzoek krijg je per mail een ontvangstbevestiging met een overzichtspagina (PDF) van je verzoek. In deze mail staat ook het referentienummer en een wachtwoord. Met deze gegevens kun je inloggen om de status van je declaratieverzoek/bezwaarschrift/beroep op te vragen, een aanvulling te doen, een bezwaarschrift in te dienen of beroep aan te tekenen op een eerder ingediend declaratieverzoek. Ga hiervoor naar www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen en vul je inloggegevens in’. Je krijgt nu de status van je declaratieverzoek te zien. Hieronder een korte uitleg wat iedere status precies betekent: Wacht op bewijsstukken Je online ingevulde declaratieverzoek is ingediend. De bewijsstukken zijn nog niet ontvangen. De overzichtspagina en bewijsstukken moeten binnen twee weken na het indienen van je declaratieverzoek ontvangen zijn, anders kunnen wij jouw declaratieverzoek niet in behandeling nemen. Bewijsstukken ontvangen/Declaratieverzoek in behandeling De overzichtspagina en de bewijsstukken zijn ontvangen. Er is een ontvangstbevestiging gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het invullen van het declaratieverzoek. Je ontvangt binnen zes weken bericht over de uitkomst van de beoordeling van het declaratieverzoek. Wacht op aanvullende gegevens Je hebt per e-mail een aanvulverzoek op jouw declaratieverzoek ontvangen. Hierin staat beschreven welke gegevens of bewijsstukken nog ontbreken. Je hebt jouw declaratieverzoek nog niet online aangevuld. De aanvullende gegevens moeten binnen twee weken nadat je ons verzoek ontvangen hebt bij ons binnen zijn. Anders wordt het declaratieverzoek in behandeling genomen zonder de aanvullende gegevens. Dit kan resulteren in een lagere vergoeding of afwijzing van je verzoek. Declaratieverzoek afgewezen Jouw declaratieverzoek is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) van de afwijzing. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, kun je een bezwaar indienen door in te loggen en voor ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen. Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, kun je een bezwaar indienen door in te loggen en voor ‘bezwaarschrift indienen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen. Declaratieverzoek toegekend Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Rekeningnummer klopt niet, wacht op juiste rekeningnummer Je hebt bij het indienen van je declaratieverzoek een onjuist rekeningnummer opgegeven of het rekeningnummer ontbreekt. Het is voor ons niet mogelijk het toegekende bedrag naar je over te maken. Er is een e-mail naar je gestuurd waarin is gevraagd het juiste rekeningnummer door te geven. Declaratieverzoek gedeeltelijk toegekend + uitbetaald Jouw declaratieverzoek is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Declaratieverzoek toegekend + uitbetaald Jouw declaratieverzoek is volledig toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je declaratieverzoek. Declaratieverzoek afgehandeld Jouw declaratieverzoek is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je een bezwaar kunt indienen is verstreken. Wacht op overzichtspagina Je hebt online een bezwaarschrift of beroep ingediend. De overzichtspagina is door ons (nog) niet ontvangen. De overzichtspagina moet binnen twee weken nadat je het bezwaarschrift of beroep ingediend hebt bij ons binnen zijn. Anders kunnen wij jouw verzoek niet in behandeling nemen. Bezwaar afgewezen Jouw bezwaarschrift is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de afwijzing van het bezwaarschrift. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, kun je beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen. Bezwaar gedeeltelijk toegekend Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor een gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, kun je een beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen. Bezwaar toegekend Jouw bezwaarschrift is volledig toegekend. Het gedeclareerde bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift. Bezwaar gedeeltelijk toegekend + uitbetaald Jouw bezwaarschrift is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift. Bezwaar toegekend + uitbetaald Jouw bezwaarschrift is toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je bezwaarschrift. Bezwaarschrift afgehandeld Het bezwaarschrift is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je beroep kunt aantekenen is verstreken. Beroep afgewezen Jouw beroep is afgewezen. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de afwijzing van het beroep. Mocht je het niet eens zijn met de afwijzing, kun je nogmaals beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina je inloggegevens nogmaals te ontvangen. Beroep gedeeltelijk toegekend Jouw beroep is gedeeltelijk toegekend. Er is een e-mail naar je gestuurd met de reden(en) voor de gedeeltelijke vergoeding en de hoogte van het toegekende bedrag. Het toegekende bedrag wordt binnen drie weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep. Mocht je het niet eens zijn met de gedeeltelijke afwijzing, kun je nogmaals beroep aantekenen door in te loggen en voor ‘beroep aantekenen’ te kiezen. Weet je je inloggegevens niet meer? Maak dan gebruik van de link op de inlogpagina om jouw inloggegevens nogmaals te ontvangen. Beroep toegekend Het beroep is volledig toegekend. Het gevraagde bedrag wordt binnen 3 weken overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep. Beroep gedeeltelijk toegekend + uitbetaald Jouw beroep is gedeeltelijk toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep. Beroep toegekend + uitbetaald Jouw beroep is toegekend. Het toegekende bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij het indienen van je beroep. Beroep afgehandeld Jouw beroep is langer dan 6 weken geleden (deels) toegekend of afgewezen. De termijn waarin je nogmaals beroep kunt aantekenen is verstreken. Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Direct na het invullen van je declaratieverzoek krijg je per mail een ontvangstbevestiging met een overzichtspagina (PDF) van je verzoek. In deze mail staat ook je referentienummer en een wachtwoord. Met deze gegevens kun je inloggen om de status van je declaratieverzoek/bezwaarschrift/beroep op te vragen, een aanvulling te doen, een bezwaarschrift in te dienen of beroep aan te tekenen tegen een eerder ingediend declaratieverzoek. Weet je je inloggegevens niet meer? Ga dan naar www.studentenreisproduct.nl/declaratieverzoek/inloggen. Maak dan gebruik van de link aan de rechterkant van de inlogpagina om je inloggegevens nogmaals te ontvangen. Ik heb de bevestigingsmail nooit ontvangen. Als je je declaratieverzoek hebt ingevuld, krijg je binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging dat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Krijg je deze bevestiging niet, dan kan het zijn dat de bevestigingsmail in je spambox terecht is gekomen. Check je spambox en markeer de afzender eenmalig als veilig. Mijn kaart was defect buiten mijn schuld maar ik moest toch € 11,- betalen en ik wil mijn geld terug. Voor een vervangende kaart wordt € 11,-  in rekening gebracht. Als je kaart kapot is gegaan buiten jouw schuld, wordt dit bedrag niet geïncasseerd. Wordt dit bedrag toch van je rekening afgeschreven en ben je het er niet mee eens? En is jouw kaart geproduceerd na 1 oktober 2012? Dan kun je bij de Klantenservice OV-chipkaart een verzoek indienen om de oorzaak van het defect van jouw persoonlijke OV-chipkaart opnieuw te laten beoordelen. Let op: Wacht eerst de uitslag van de herbeoordeling af voordat je een declaratieverzoek indient bij de afdeling Studentenreisproduct. De oorzaak van het defect van jouw kaart kan namelijk invloed hebben op eventuele vergoeding van alle gedeclareerde kosten. Niet alleen op teruggave van de aanschafkosten van je kaart! Stuur de uitslag van de herbeoordeling met de bewijsstukken mee, zodat je declaratieverzoek sneller afgehandeld kan worden. Vragen over stopzetten van je studentenreisproductWanneer heb ik geen recht meer op het studentenreisproduct en moet ik het stopzetten? Einde recht MBO: Je hebt recht op het studentenreisproduct zolang je studiefinanciering ontvangt. HBO-/Universiteit: Je hebt recht op het studentenreisproduct tijdens de duur van je prestatiebeurs en het eerste jaar van de leenfase. In de volgende situaties heb je geen recht (meer) op een studentenreisproduct en moet je het stopzetten:
 • je stopt met je studie;
 • je hebt je maximale studiefinancieringsrechten verbruikt;
 • je doet een hbo- of universitaire opleiding en hebt het maximum aantal jaren verbruikt waarin je mocht reizen met je studentenreisproduct;
 • je gaat een nieuwe studie doen waarvoor je geen recht hebt op studiefinanciering;
 • je hebt geen recht meer op studiefinanciering omdat je te veel bijverdient;
 • je ontvangt een ‘OV-vergoeding buitenland’ omdat je (een deel van) je studie in het buitenland volgt.
Uiterste stopzetdatum Je bent er zelf verantwoordelijk voor je studentenreisproduct op tijd stop te zetten bij een ophaalautomaat. Als je geen reisrecht meer hebt en je studentenreisproduct niet stopzet, bouw je bij DUO een schuld op van € 97,- per halve maand! Verloopt je recht op het studentenreisproduct? Zet dan het studentenreisproduct stop vóór of uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je er geen recht meer op hebt. Je mag niet meer met je studentenreisproduct reizen vanaf de dag waarop je er geen recht meer op hebt. Voorbeeld: Je hebt recht op studiefinanciering tot en met 30 juni. Je moet uiterlijk de vijfde werkdag van juli je studentenreisproduct stopzetten. Heb je nog recht op het studentenreisproduct, maar wil je er geen gebruik meer van maken? Dan kun je het studentenreisproduct stopzetten om verdere opbouw van de (voorlopige) lening reisvoorziening te voorkomen. Zet dan stop vóór de eerste van de maand, waarin je geen gebruik meer wilt maken van het product. Vraag je een OV-vergoeding buitenland aan? Zet je studentenreisproduct stop vóór de OV-vergoeding ingaat. Kijk bij ‘ Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor een instructie. Meer weten over het (einde van je) recht op het studentenreisproduct? Ga naar www.duo.nl. Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?
 • Ga naar een ophaalautomaat (zie www.ov-chipkaart.nl/adresvinder, kies voor stopzetten studentenreisproduct).
 • Houd je kaart voor de kaartlezer (NS-automaat), of steek je kaart in de pasinvoer (overige automaten).
 • Kies ‘stopzetten producten’ (NS-automaat), of eerst ‘meer’ en dan ‘stopzetten’ (overige automaten) om het studentenreisproduct stop te zetten.
Je studentenreisproduct wordt dan direct van je OV-chipkaart verwijderd. Zet op tijd je studentenreisproduct stop Je bent er zelf verantwoordelijk voor je studentenreisproduct tijdig stop te zetten. Doe je dit niet, dan bouw je een schuld op van €97,- per halve maand. Kijk bij ‘Wanneer heb ik geen recht meer op het studentenreisproduct en moet ik het stopzetten?’ voor meer informatie. En controleer of het gelukt is! Kijk bij ‘Hoe weet ik of het studentenreisproduct succesvol is stopgezet?’ voor instructies. Kun je niet stopzetten? Heb je problemen met stopzetten bij de automaat? Kijk bij ‘Het stopzetten lukt niet, wat moet ik doen?’ voor instructies. Is je persoonlijke OV-chipkaart verloren/gestolen/defect/verlopen? Kijk bij ‘Ik kan mijn studentenreisproduct niet stopzetten (bij een automaat), omdat mijn kaart verloren/gestolen, defect of verlopen is.’ voor instructies. Je OV-chipkaart hoef je niet in te leveren Je persoonlijke OV-chipkaart kun je na het stopzetten van je studentenreisproduct blijven gebruiken. De kaart is geldig tot de datum die op de voorzijde vermeld staat. Je kunt er saldo of andere reisproducten op laden. De NS heeft een aanbieding voor ex-studenten. Je kunt met het nummer van je persoonlijke OV-chipkaart gratis een voordeelabonnement voor een jaar aanvragen via www.ns.nl/uitgestudeerd/. Ben je nog niet uitgestudeerd? NS heeft ook een aanbod voor langstudeerders. Wordt mijn studentenreisproduct automatisch stopgezet als mijn studiefinanciering stopt? Nee, dat moet je zelf doen. Kijk bij ‘ Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor instructies. Ik heb mijn studiefinanciering stopgezet bij DUO, maar het studentenreisproduct staat nog steeds op mijn kaart? Hoe verwijder ik dit? Bij DUO zet je je studiefinanciering stop, niet je studentenreisproduct. Het studentenreisproduct moet je zélf tijdig stopzetten bij een ophaalautomaat. Kijk bij ‘ Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor een instructie. Ik heb nog recht op een studentenreisproduct, maar wil er geen gebruik meer van maken. Hoe moet ik stopzetten? Je kunt je studentenreisproduct op ieder gewenst moment stopzetten bij een ophaalautomaat. Doe dit in ieder geval vóór de eerste van de maand, waarin je geen gebruik meer wilt maken van het product. Vanaf wanneer kan ik mijn studentenreisproduct stopzetten (bij de ophaalautomaat)? Je kunt je studentenreisproduct alleen per direct stopzetten. Dit kun je op elk gewenst moment doen bij een ophaalautomaat. Zet in ieder geval tijdig stop! Doe je dit niet, dan bouw je een schuld op van € 97,- per halve maand. Kijk bij ‘Wanneer heb ik geen recht meer op het studentenreisproduct en moet ik het stopzetten?’ voor meer informatie. Ik heb een OV-vergoeding buitenland aangevraagd. Wat moet ik doen met mijn studentenreisproduct? Als je een OV-vergoeding buitenland ontvangt, mag je geen gebruikmaken van het studentenreisproduct. Je bent er zelf verantwoordelijk voor het studentenreisproduct op tijd stop te zetten bij een ophaalautomaat. Dit moet je doen uiterlijk op de laatste dag van de maand vóórdat je OV-vergoeding ingaat. Doe je dit niet, dan bouw je een schuld op bij DUO van € 97,- per halve maand! Kijk bij ‘Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor instructies. Ik moet mijn studentenreisproduct (nog) stopzetten, maar ik ben weer begonnen met mijn studie/ik studeer door/ben toch nog niet klaar. Als je recht op het studentenreisproduct wordt verlengd en daarmee zonder onderbreking doorloopt hoef je je studentenreisproduct NIET stop te zetten bij een ophaalautomaat. Heb je een korte periode géén recht, dan moet je wél stopzetten bij de automaat. Twijfel je of je moet stopzetten? Vraag het dan na bij de DUO Infolijn (050-5997755, lokaal tarief). Zo voorkom je een schuldopbouw. Wil je weer gaan studeren? Kijk dan bij ‘Ik heb even niet gestudeerd, maar ben nu weer begonnen/ga weer beginnen.’ wat je precies moet doen om weer te kunnen reizen met je studentenreisproduct. Ik heb mijn studentenreisproduct nooit gebruikt. Moet ik dan toch stopzetten? Ik heb mijn studentenreisproduct op mijn kaart staan: Als je je studentenreisproduct ooit hebt opgehaald/op je kaart hebt geladen, dan moet je het ook stopzetten bij een ophaalautomaat. Óók als je het nog nooit gebruikt hebt of als je reisrecht nog niet is ingegaan. Ga dus zo snel mogelijk stopzetten, anders loopt je lening door, of bouw je een schuld op bij DUO. Kijk bij ‘Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor instructies. Ik heb mijn studentenreisproduct nooit opgehaald: Als je je studentenreisproduct nooit hebt opgehaald/op je kaart hebt geladen, dan hoef je niets te doen. Hoe weet ik of mijn studentenreisproduct succesvol is stopgezet? Controleer bij DUO! De datum waarop je je studentenreisproduct hebt stopgezet bij de automaat wordt doorgegeven aan DUO. Binnen een week na het stopzetten van je studentenreisproduct bij de automaat vind je je stopzetdatum terug als je inlogt op www.duo.nl. De datum die hier is weergegeven is leidend. Controleer dit dus goed! Staat er na een week nog geen stopzetdatum op www.duo.nl? Dan is er iets mis gegaan bij het stopzetten. Ga zo snel mogelijk naar een ophaalautomaat en probeer het nog een keer. Gaat er iets niet goed bij de automaat, kijk bij ‘Het stopzetten lukt niet, wat moet ik doen?’ voor instructies. Ben je niet meer in bezit van je kaart of is hij defect of verlopen, kijk bij ‘Ik kan mijn studentenreisproduct niet stopzetten (bij een automaat), omdat mijn kaart verloren/gestolen, defect of verlopen is.’ voor instructies. Controle bij de ophaalautomaat Tijdens het stopzetten van je studentenreisproduct bij de ophaalautomaat wordt het stopzetten bevestigd op het beeldscherm. Ná het stopzetten is de knop ‘stopzetten producten’ niet meer zichtbaar (NS-automaten), of je krijgt de melding ‘geen stop te zetten producten’, omdat er geen product meer op je kaart staat dat kan worden stopgezet (overige automaten). Houd er rekening mee dat je niet bij alle automaten je studentenreisproduct kunt stopzetten. Ga naar www.ov-chipkaart.nl/adresvinder en kies ‘stopzetten studentenreisproduct’ om de ophaalautomaten bij jou in de buurt te vinden. Ik heb een bericht studiefinanciering ontvangen waarin staat dat ik mijn studentenreisproduct heb stopgezet, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Wat moet ik doen? Neem contact op met de DUO Infolijn (050-5997755, lokaal tarief) en hou je OV-chipkaartnummer bij de hand. DUO zorgt er dan voor dat je studentenreisproduct opnieuw wordt klaargezet op de ophaalautomaten. Het stopzetten van mijn studentenreisproduct lukt niet. Wat moet ik doen? Er zijn verschillende redenen waarom het stopzetten mogelijk niet lukt. Kijk hieronder wat op jou van toepassing is/kan zijn en volg de bijbehorende instructies op: Problemen bij de automaat:
 • Niet op alle automaten kun je het studentenreisproduct stopzetten. Kijk op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder naar welke ophaalautomaten je kunt gaan. Deze vind je door in de adresvinder te kiezen voor de optie ‘stopzetten studentenreisproduct’.
 • Wellicht is er iets aan de hand met de ophaalautomaat. Probeer het nogmaals bij een andere ophaalautomaat. Het is belangrijk dat je bij een NS-automaat je OV-chipkaart nog een keer langs de kaartlezer haalt. Bij de overige automaten mag je je OV-chipkaart pas uit de pasinvoer verwijderen als dat door de automaat wordt aangegeven.
 • De automaat leest je OV-chipkaart niet of geeft de melding ‘ongeldige kaart’. a. Je kaart is defect. Klik hier voor instructies, of b. Je OV-chipkaart is verlopen. De datum einde geldigheid kun je terugvinden op de voorzijde van je kaart. Klik hier voor instructies.
 • De automaat geeft de knop ‘stopzetten producten’ niet weer (NS-automaat), of meldt dat er geen stop te zetten producten op je kaart staan (overige automaten). Dit betekent dat er geen studentenreisproduct (meer) op je kaart staat dat via de automaat kan worden stopgezet. Klik hier om via deze website een ‘Aanvraag stopzetten studentenreisproduct’ in te dienen.
Je hebt geen (werkende) persoonlijke OV-chipkaart met studentenreisproduct om stop te zetten bij de automaat:
 • Je kaart is verloren/gestolen/defect/verlopen. Klik hier voor instructies.
 • Je hebt een vervangende/nieuwe kaart besteld en wacht nog op deze kaart. Direct nadat je je vervangende/nieuwe kaart hebt ontvangen kun je alsnog je studentenreisproduct stopzetten bij een automaat. Loop je daarmee het risico te laat stop te zetten? Klik hier voor instructies.
 • Je hebt je OV-chipkaart opgestuurd om te beëindigen. Daarmee zet je echter NIET je studentenreisproduct stop. Klik hier om via deze website een aanvraag voor het stopzetten van je studentenreisproduct in te dienen.
Is er iets anders aan de hand? Neem dan contact op met de Klantenservice OV-chipkaart: 0900-0980 (€0,10 p.m.). Kies optie 2 voor vragen over het studentenreisproduct. Het studentenreisproduct kan niet worden stopgezet, want de student in kwestie is overleden. Wat te doen? Nabestaanden kunnen hiervoor contact opnemen met DUO via de DUO Infolijn (050-5997755, lokaal tarief). DUO zorgt er vervolgens voor dat het studentenreisproduct wordt stopgezet. Ik ben vergeten mijn studentenreisproduct stop te zetten. Je bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig je studentenreisproduct stop te zetten. Ga alsnog zo snel mogelijk naar een ophaalautomaat om dit te doen! Als je geen reisrecht meer hebt en je zet je studentenreisproduct niet op tijd stop, bouw je bij DUO een schuld op van € 97,- per halve maand! Zie voor meer informatie www.duo.nl. Ik ben het niet eens met de stopzetdatum van mijn studentenreisproduct. Wat moet ik doen? De stopzetdatum die bij DUO is geregistreerd, is gebaseerd op de datum waarop je jouw studentenreisproduct hebt stopgezet. Je vindt deze datum terug door in te loggen op www.duo.nl. Ben je het niet eens met de datum die bij DUO is geregistreerd, dan kun je – als je voldoet aan een aantal voorwaarden – hier een ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ indienen. Let op:
 • Lees de voorwaarden goed door voordat je een aanvraag indient!
 • De ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ moet binnen twee weken na jouw stopzetdatum bij ons binnen zijn.
Ik kan mijn studentenreisproduct niet stopzetten (bij een automaat), omdat mijn kaart verloren/gestolen, defect of verlopen is. Je bent er zelf verantwoordelijk voor je studentenreisproduct tijdig stop te zetten bij een ophaalautomaat. Doe je dit niet/te laat, dan bouw je een schuld op bij DUO van € 97,- per halve maand. Regel zo snel mogelijk een vervangende OV-chipkaart via www.ov-chipkaart.nl! Op een vervangende kaart staan dezelfde producten als op je oude kaart. Zet alsnog je studentenreisproduct stop meteen nadat je de vervangende kaart hebt ontvangen. Daarna kun je je kaart weer gebruiken en er saldo en/of andere reisproducten op laden. Te laat met stopzetten? Als je kans loopt op een schuld bij DUO doordat je te laat je studentenreisproduct hebt stopgezet, dan kun je ook via deze website een ‘Aanvraag Stopzetten Studentenreisproduct’ indienen. Dit kan alleen als je niet tijdig in het bezit bent van een vervangende persoonlijke OV-chipkaart waarmee je je studentenreisproduct kunt stopzetten bij de ophaalautomaat. Klik hier om een aanvraag in te dienen. Ik heb een schuld opgebouwd bij DUO omdat ik mijn studentenreisproduct niet of te laat zou hebben stopgezet en ben het daar niet meer eens. Wat moet ik doen? DUO bepaalt je lening/schuldopbouw aan de hand van de datum waarop jouw RECHT op het studentenreisproduct verloopt, of op basis van de datum waarop jij je studentenreisproduct hebt stopgezet. Ben je het niet eens met de datum waarop volgens DUO jouw RECHT op het studentenreisproduct is verlopen? Dien dan een bezwaar in bij DUO. Ben je het niet eens met de stopzetdatum die bij DUO geregistreerd staat? Kijk bij ‘Ik ben het niet eens met de stopzetdatum van mijn studentenreisproduct. Wat moet ik doen?’ voor instructies. Ik heb mijn studentenreisproduct stopgezet. Wat moet ik doen met mijn OV-chipkaart? Je hoeft je OV-chipkaart niet in te leveren. Als je je studentenreisproduct hebt stopgezet, kun je jouw persoonlijke OV-chipkaart blijven gebruiken en er saldo of andere reisproducten op laden. Op www.ov-chipkaart.nl vind je meer informatie over (het reizen met) de persoonlijke OV-chipkaart. De NS heeft een aanbieding voor ex-studenten. Je kunt met het nummer van je persoonlijke OV-chipkaart gratis een voordeelabonnement voor een jaar aanvragen via www.ns.nl/uitgestudeerd. Ben je nog niet uitgestudeerd? NS heeft ook een aanbod voor langstudeerders. Ik bouw een schuld op bij DUO, omdat ik niet op tijd heb stopgezet. Maar ik wacht op een vervangende kaart! Studentenreisproduct nog niet stopgezet? Dien een ‘Aanvraag Stopzetten Studentenreisproduct’ in om verdere schuldopbouw te voorkomen. Hiermee wordt voor jou alvast een administratieve stopzetdatum aangemaakt. Zodra je je vervangende kaart ontvangt, zet je alsnog stop bij een ophaalautomaat. Klik hier om een aanvraag in te dienen. Studentenreisproduct al stopgezet? Ben je het niet eens met de stopzetdatum van je studentenreisproduct? Klik hier om een ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ in te dienen. Ik heb het studentenreisproduct stopgezet/van mijn kaart verwijderd, maar zie geen stopzetdatum als ik inlog op www.duo.nl Staat op www.duo.nl binnen een week na het stopzetten geen stopzetdatum weergegeven? Dan is er iets misgegaan bij het stopzetten. Ga zo spoedig mogelijk naar een ophaalautomaat en probeer het opnieuw. Lukt het stopzetten bij de automaat niet, kijk bij ‘Het stopzetten lukt niet, wat moet ik doen?’ voor instructies. Wanneer kom ik in aanmerking voor een Aanvraag Stopzetten Studentenreisproduct? Je bent er zelf verantwoordelijk voor je studentenreisproduct tijdig stop te zetten bij een ophaalautomaat. Je mag alleen een ‘Aanvraag Stopzetten Studentenreisproduct’ indienen als je niet bij een ophaalautomaat kunt stopzetten of iemand anders kan vragen dit voor je te doen. Dit betekent dat:
 • Je niet (tijdig) in het bezit bent van een werkende persoonlijke OV-chipkaart, of
 • Je hebt stopgezet bij een ophaalautomaat, maar een week na het stopzetten is nog geen stopzetdatum zichtbaar als je inlogt op www.duo.nl. Er is wellicht iets mis gegaan tijdens het stopzetten.
Klik hier om een aanvraag in te dienen. Let op:
 • Lees de voorwaarden goed door voordat je een aanvraag indient!
Ik heb mijn studentenreisproduct stopgezet, maar reis nog steeds gratis/ met korting. Er is iets misgegaan bij het stopzetten. Ga zo snel mogelijk nogmaals naar een ophaalautomaat om schuldopbouw bij DUO te voorkomen. Controleer vervolgens een week na het stopzetten van je studentenreisproduct bij de automaat je stopzetdatum door in te loggen op www.duo.nl. Je studentenreisproduct is namelijk pas definitief stopgezet als de datum geregistreerd staat bij DUO. Controleer dit dus goed! Wanneer kom ik in aanmerking voor een Aanvraag Correctie Stopzetdatum? Je kunt alleen een aanvraag voor correctie van de stopzetdatum van je studentenreisproduct indienen als er een stopzetdatum geregistreerd staat als je inlogt op www.duo.nl. Staat er geen stopzetdatum op www.duo.nl, ga dan eerst naar een ophaalautomaat om stop te zetten. Klik hier voor meer informatie. Ben je het niet eens met de datum die bij DUO is geregistreerd, dan kun je – als je voldoet aan een aantal voorwaarden – hier een ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ indienen. Let op:
 • Lees de voorwaarden goed door voordat je een aanvraag indient!
 • De ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ moet binnen twee weken na jouw stopzetdatum bij ons binnen zijn.
Ik kan niet op tijd stopzetten bij een ophaalautomaat, want ik ben in het buitenland/op vakantie/ziek. Je bent er zelf verantwoordelijk voor het studentenreisproduct op tijd stop te zetten bij een ophaalautomaat. Doe je dit niet, dan bouw je een schuld op van € 97,- per halve maand! Als je het zelf niet kan doen, laat iemand anders het dan voor je doen. Kijk bij ‘Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor instructies. Ik heb een andere stopzetdatum toegewezen gekregen dan aangevraagd bij mijn Aanvraag Correctie Stopzetdatum. Hoe kan dit? Toewijzing van een andere stopzetdatum dan je hebt aangevraagd kan verschillende oorzaken hebben:
 • De stopzetdatum kan niet verder dan 15 dagen in het verleden aangepast worden.
 • Uit je bewijsstukken komt een andere stopzetdatum naar voren dan de datum die je hebt aangevraagd.
 • De datum die je bij je ‘Aanvraag Correctie Stopzetdatum’ hebt ingevuld als gewenste stopzetdatum, ligt minder ver in het verleden dan de stopzetdatum die al voor je geregistreerd stond. Doorvoering van je aanvraag zou ongunstig voor je zijn.
 • De datum die je bij je Aanvraag correctie stopzetdatum hebt ingevuld als gewenste stopzetdatum, is gelijk aan de stopzetdatum die al voor je geregistreerd stond.
Ik ben (tijdelijk) gestopt met studeren/heb geen studiefinanciering meer. Wat moet ik doen met mijn OV-chipkaart? Zet je studentenreisproduct stop! Zet in ieder geval tijdig je studentenreisproduct stop bij een ophaalautomaat. Zet je niet op tijd stop, dan bouw je een schuld op bij DUO van € 97,- per halve maand. Kijk bij ‘Hoe zet ik mijn studentenreisproduct stop?’ voor instructies. Je OV-chipkaart mag je houden. Nadat je het studentenreisproduct hebt stopgezet, hoef je je OV-chipkaart niet in te leveren. Je kan jouw persoonlijke OV-chipkaart blijven gebruiken en er saldo en/of andere reisproducten op laden. Op www.ov-chipkaart.nl vind je meer informatie over (het reizen met) de persoonlijke OV-chipkaart. De NS heeft een aanbieding voor ex-studenten. Je kunt met het nummer van je persoonlijke OV-chipkaart gratis een voordeelabonnement voor een jaar aanvragen via www.ns.nl/uitgestudeerd/. Ben je nog niet uitgestudeerd? NS heeft ook een aanbod voor langstudeerders.