WA Verzekering

WA Verzekering

Aansprakelijkheid voor ongelukken

Dit is een verzekering die de schade dekt die ontstaat doordat je ongelukken e.d. veroorzaakt. Dit houdt in zogenaamde letselschade, als zaakschade. Wat er niet onder valt:

 • Zaken die je met opzet kapot hebt gemaakt
 • Schade door seksuele handelingen veroorzaakt
 • Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen
 • Schade veroorzaakt door of met vaartuigen
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Bezit / gebruik van illegale wapens
 • Schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade, zoals aansprakelijkheid die voortkomt uit contractbreuk, of het niet terugbetalen van leningen.
 • Opzicht, dat is de technische term voor zaken die onder je toezicht staan. Schade aan deze voorwerpen is met uitzonderingen gedekt tot iets meer dan 12.000 euro.

Sommige WA polissen hebben ruimte voor een soort van vriendendienst. Dat wil zeggen dat je schade hebt aangericht waarvoor je niet wettelijk aansprakelijk bent maar waarvan je voelt dat je de morele plicht hebt hem te vergoeden.

Stel je hebt een ongeluk waarvoor je niet aansprakelijk wordt gesteld maar de gevolgen zijn zo erg dat je je verplicht voelt het slachtoffer. Dan zijn er bepaalde verzekeringen die onder bepaalde voorwaarde tot ongeveer 12.500 die schade vergoeden.

Tips

 • Bekijk het eigen risico. Veel eigen risico is lage premie.
 • Als je nog bij je ouders woont kan je soms met hen mee verzekerd worden
 • Studenten inboedel en WA verzekering zitten vaak in een pakket. De verzekeringen die hieronder staan zijn ook meestal pakketten met inboedel.

Websites over WA verzekeringen