Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuzebegeleiding

Het is erg belangrijk om de juiste studie te kiezen. Niet alleen omdat studeren steeds duurder wordt, maar ook omdat een studie een groot deel van je persoonlijke ontwikkeling vormt. Daarnaast kan het kiezen van de verkeerde studie leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen door middel van studiekeuzebegeleiding. Je leest hier meer informatie over hoe deze begeleiding je kan helpen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Voor wie is studiekeuzebegeleiding?

Je bent niet de enige die twijfels heeft, lang niet iedereen weet al van jongs af aan dat een specifiek beroep als piloot of dokter de perfecte match is. Volgens de Onderwijsinspectie stapt zo`n 37 procent van de universiteitsstudenten over of valt uit. Op het HBO is dit percentage zelfs 42 procent. De personen die vooral baat hebben bij studiekeuzebegeleiding bevinden zich meestal in een van de volgende situatie:

  • Een scholier die tijdens het examenjaar nog sterk twijfelt over wat de doen na het middelbaar onderwijs
  • Een scholier of student die vanwege tegenvallende resultaten twijfelt over het onderwijsniveau
  • Een student die al begonnen is aan een studie maar hier geen voldoening uithaalt en twijfelt over de keuze

Wat is studiekeuzebegeleiding?

Studiekeuzebegeleiding kun je zien als een onderzoek naar wat jou interesseert en wat jouw talenten zijn. Meestal bestaat het uit een aantal gesprekken dat je voert met een professional en waarbij eventueel gebruikt wordt gemaakt van intelligentie- of interessetesten en huiswerkopdrachten.

Het doel van de studiekeuzebegeleiding is dat je leert om naar jezelf te kijken. Zo kun je uitvinden wat je wilt en waar je passies liggen. Op basis van deze informatie wordt een concreet plan samengesteld waarin vaststaat wat jou aanspreekt in een studie en een baan. Op basis van deze gegevens kijkt de studiekeuzebegeleider samen met jou naar passende studies en beroepen.

Waarom studiekeuzebegeleiding?

Het voordeel van professionele studiekeuzebegeleiding is dat je bij iedere stap ondersteuning krijgt en uitgedaagd wordt om verder te denken. Daarnaast weten de begeleiders door jarenlange ervaring vaak precies waar de valkuilen voor studenten liggen. Vaak heeft de organisatie verder ook nog een professioneel netwerk waar je van gebruik kunt maken. Je wordt dan in contact gebracht met studenten of professionals in het vakgebied dat jou aanspreekt.

Soorten studiekeuzebegeleiding

Er zijn verschillende soorten studiekeuzebegeleiding te onderscheiden. Dit komt doordat het een traject is dat door iedere organisatie anders ingevuld wordt en vaak zijn er ook nog hele specifieke vormen van begeleiding mogelijk. Een aantal veelvoorkomende mogelijkheden zijn:

  • Studiekeuzebegeleiding: dit is de `standaard` vorm van onderzoek waarbij je via meerdere gesprekken achter jouw perfecte studiekeuze komt
  • Adviesgesprek studiekeuze: deze vorm van studiekeuzebegeleiding is vaak slechts een enkel gesprek of een digitale test. Dit advies is daarom goedkoper, maar ook minder diepgaand
  • Psychologisch onderzoek + advies: wanneer er dieperliggende problemen spelen die ook van invloed kunnen zijn. Hiervoor moet je worden doorverwezen via de huisarts naar de GGZ
  • Intelligentieonderzoek + advies: er wordt allereerst een onderzoek gedaan naar je intelligentie (of specifiek hoogbegaafdheid) en op basis daarvan worden er adviesgesprekken aangegaan

Waar vind ik een Studiekeuzebegeleider?

Studiekeuzebegeleiding wordt verzorgd door commerciële bedrijven. Je kunt zo’n bedrijf vinden door online te zoeken naar studiekeuzebegeleiding bij jou in de regio, maar je kunt ook bij een onderwijsinstelling informeren. Veel hogescholen en universiteiten werken op dit gebied samen met een specifiek bedrijf en bieden individuele begeleiding, workshops en/of voorlichtingsbijeenkomsten. Ben je niet in de mogelijkheid om naar een studiekeuzebegeleider te reizen? Er zijn ook bedrijven die de mogelijkheid bieden om de gesprekken via Skype te voeren.

Prijs

Een gemiddeld traject studiekeuzebegeleiding kost zo`n €500,-. Hiervoor krijg je meerdere gesprekken met een professionele adviseur en loopbaantests. In veel gevallen krijg je bij dit soort bedrijven een kennismakingsgesprek gratis. Het is een flink bedrag, maar het maken van een verkeerde studiekeuze kost je nog meer. Voor een collegejaar betaal je al €1.906 ,-. Zoals eerder aangeven zijn er ook goedkopere varianten op de markt, voor deze meer oppervlakkige tests betaal je vaak zo`n €100,- a €150,-. Wanneer je al voltijd student bent aan een opleiding en via jouw onderwijsinstelling advies ontvangt, dan is deze begeleiding soms gratis. Informeer hiernaar bij jouw onderwijsinstelling.

Tussenjaar

Soms kan het verstandig zijn om een tussenjaar te nemen om jezelf iets meer tijd te geven om over je studiekeuze na te denken. Ben je echter bang dat je zo een jaar verspilt? Ook over de nuttige invulling van een tussenjaar kan door een studiekeuzebegeleider vaak goed advies gegeven worden. Jullie kunnen dan samen kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een project in het buitenland of een bijbaantje.

Vroegtijdig stoppen met studie

Mocht je besluiten om vroegtijdig met je studie te stoppen, dan is het verstandig om met de volgende zaken rekening te houden:

  • Heb je al een nieuwe studie op het oog? Informeer dan of er overlappende vakken zijn met je huidige studie. Wellicht kun je dan op je nieuwe onderwijsinstelling vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken die je nu nog afrondt
  • Het is soms mogelijk om te veel betaald collegegeld terug te krijgen wanneer je eerder stopt met studeren. Informeer hiernaar bij DUO of bij jouw onderwijsinstelling