Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Overkoepelende vertegenwoordiging

Studenten belangenorganisaties behartigen, zoals de naam al zegt de belangen van de student. Deze organisaties streven onder andere naar beter onderwijs, voorzieningen voor studenten, inspraak in beleidskwesties en goede studentenhuisvesting.

Er zijn een aantal overkoepelende studenten belangenorganisaties:

LSVb

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale bonden, die op zoveel mogelijk manieren opkomt voor de belangen van de Nederlandse student. Dit gebeurt onder andere door invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, studenten te helpen met juridische problemen en lokale studentenbonden bij te staan. (Bron: www.lsvb.nl). De LSVb kan je op verschillende manieren helpen:

  • Studentenlijn: Wanneer je klachten hebt of denkt dat je in je rechten bent aangetast, kun je contact opnemen met de studentenlijn van de LSVb. De mensen van de studentenlijn zullen proberen je zo goed mogelijk bij te staan.
  • Trainingsbureau: ToM is het trainingsbureau van de LSVb. Als je een goed idee hebt voor een training of je wilt zelf wat leren kun je contact opnemen met ToM. Zo worden er trainingen aangeboden voor bondsbestuurders, actieve studenten en leden van opleidingscommissies.
  • Studentenpanel: Eén keer in de twee maanden houdt de LSVb enquetes onder de leden van het studentenpanel. Op deze manier peilen zij de opinies van studenten over verschillende onderwerpen. Hoe meer studenten in het panel zitten, hoe betrouwbaarder de uitslag. Je kunt je altijd aanmelden voor het studentenpanel.
  • Lidorganisaties: Door heel Nederland zijn er studentenvakbonden die de LSVb vertegenwoordigen. Op de website kun je zien of er een lokale vakbond in jouw stad is die LSVb vertegenwoordigt.

ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is net als de LSVb een landelijke belangenorganisatie voor studenten. Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 500.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen. (bron: www.iso.nl)

Aan het ISO zijn dertig lidorganisaties verbonden. Op de website van het ISO kun je zien welke lidorganisatie(s) in jouw stad te vinden zijn.

Een onderdeel van het ISO is de het Landelijk Studenten Rechtsbureau. Het LSR verleent gratis juridische dienstverlening aan studenten.

ESU

Het ESU is het Europese verbond van studenten belangenorganisaties. The European Students’ Union (ESU) biedt informatie, trainingen, seminars en workshops aan voor studenten uit de EU. Hun doelstelling is het vertegenwoordigen en promoten van onderwijskundige, sociale, culturele en economische belangen van studenten op Europees niveau (bron: www.esib.org). Vanuit Nederland zijn het ISO en de LSVb aangesloten bij ESU.

SUN

SUN staat voor Studenten Unie Nederland. Deze belangenorganisatie bestaat als sinds 1995 en zet zich in om studenten met een moslimachtergrond meer te laten participeren en te integreren. Momenteel heeft SUN meer dan 350 leden. Kijk voor meer informatie over SUN op de website studentenunie.nl.

Plaatselijke vertegenwoordiging

In iedere studentenstad vind je wel een organisatie die de student op lokaal niveau vertegenwoordigt. Meer informatie hierover vindt je onder het kopje lokale studenten belangenorganisaties.