Scriptie schrijven

Scriptie schrijven

Handige tips voor het schrijven van een scriptie

Er komt een moment in je studie waarop je een scriptie zal moeten schrijven, het afsluitend onderdeel van je studie. Het is hét studie-onderdeel waar studenten vaak tegen opzien vanwege de twijfel over het onderwerp en het lange termijnproces dat hen tegenstaat.

Toch heeft het schrijven van een scriptie ook leuke kanten. Het is een onderdeel waar je je eigen initiatief en creativiteit in kwijt kan. Zie het als een uitdaging dit schrijfproces zo goed als zelfstandig af te ronden en later met trots je scriptie te herlezen.

Scriptieregeling

De grootte van je scriptie, meestal uitgedrukt in aantal woorden, varieert sterk per opleiding. Vraag bij je opleiding naar de scriptiehandleiding waarin alle richtlijnen voor een scriptie beschreven staan. Ook gestelde eisen aan zaken als lettertype en regelafstand worden hierin benoemd. De regeling rondom scriptiebegeleiding hangt tevens van de opleiding af. Soms krijg je een scriptiebegeleider aangewezen, maar het kan ook zijn dat je zelf één van je docenten mag kiezen.

Aan de slag

Er worden doorgaans zeven fases in het scriptieproces onderscheiden.

1. Oriëntatiefase; je oriënteert je op mogelijke onderwerpen. Je kiest globaal een onderwerp.

2. Informatiefase; je verzamelt informatie en zoekt literatuurbronnen. In deze fase zou je nog kunnen veranderen van onderwerp, bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan relevante literatuur.

3. Vraagstellingsfase; n.a.v. fase 2 formuleer je een vraagstelling en stel je een voorlopige inhoudsopgave en een werkplan op. Dit zal vaak samengaan met het afbakenen van je onderwerp.

4. Onderzoeksfase; het uitvoeren van je onderzoeken. Vergeet niet tijdens deze fase te noteren welke bronnen (literatuur, personen, organisaties) je geraadpleegd hebt, zodat je hier aan het einde van je scriptie een correct en compleet overzicht van kan geven. Wanneer je personen om informatie hebt gevraagd en deze in je scriptie verwerkt hebt, is het gebruikelijk hen te bedanken in je voorwoord.

5. Schrijffase; je schrijft de eerste grove versie: het concept. Je kunt de grote lijnen per hoofdstuk en per parafrase noteren. Noteer steekwoorden wanneer je nog niet precies weet hoe je het e.e.a. gaat formuleren.

6. Herschrijffase; je herschrijft/herordent de concept-versie. Je werkt de grote lijnen verder uit. Is de informatie wel relevant genoeg? Of ontbreekt belangrijke informatie juist? Let er ook op dat alle informatie op elkaar aansluit; alles moet logisch op elkaar volgen en niet los van elkaar staan. Dit maakt een scriptie goed leesbaar.

7. Afwerkingsfase; je schrijft de conclusies, inleiding en het voorwoord. Ook kies je nu de definitieve formulering, lay-out en een goede titel. Laat je scriptie lezen aan een studiegenoot of familielid om eventuele taalfouten te ontdekken en advies over de lay-out te krijgen.

Zo beschreven lijkt het proces van een scriptie klare taal, maar natuurlijk is het meer dan het volgen van een stappenplan. Motivatie, creativiteit, initiatief en goede begeleiding mogen niet ontbreken. Geen scriptie komt tot stand zonder ‘dip’ of valkuilen. Besef dat niet elke fase perfect zal verlopen en pak daarna dus gewoon de draad weer op. Veel succes!

Handige Websites