Studiereizen

Studiereizen

Het organiseren van een studiereis

Studiereizen worden georganiseerd door studenten, voor studenten. Als het aanbod je erg tegenvalt is het goed om dit met je studievereniging te overleggen. Meestal hebben zij een zogenaamde ‘reiscommissie’ in het leven geroepen. Deze commissie organiseert jaarlijkse een reis met studiegenoten.

  • Om een studiereis tot een succes te maken zal je draagvlak moeten hebben bij je medestudenten. Zorg door middel van het nuttige met het aangename te verenigen, voor een interessante en toffe reis.
  • Met een insteek die meer serieus is, kan je een financiële en organisatorische bijdrage van het instituut in de wacht slepen. Mits je het nut van de reis kan overbrengen.

De studiereizen die je aangeboden krijgt in de loop van je studie komen in twee soorten:

De gezelschapsreizen die je met je studievereniging onderneemt. Het is geen geheim dat deze reizen meer om binding met je studiegenoten gaat, dan om een thematische studie in het buitenland. Op het programma staan meestal meer frivole activiteiten zoals quad rijden, snorkelen, maar misschien ook een bezoekje aan collega studenten in het betreffende land.

Natuurlijk kan je ook een meer serieus studiereis aangeboden krijgen/aanbieden. Zo’n studiereis houdt bijvoorbeeld in dat je met een groep studenten een aantal lezingen organiseert in het buitenland rond een bepaald thema en daarover discussieert. Je kan dan contact opnemen met de studievereniging van dezelfde studie in het land van bestemming. Een soort amateur congres voor studenten. Als je zoiets organiseert gaan er deuren voor je open en de mogelijkheden zijn natuurlijk nog groter dan als je een lezing aan het thuisfront op touw zet.

  • Begin op tijd met de organisatie, want als je interessante symposia wil organiseren zal je een aantal maanden van tevoren moeten beginnen.
  • Een goede studievereniging heeft zogenaamde ‘witboeken’. Hier staan aanwijzingen voor het organiseren van activiteiten die verzameld zijn over de jaren.

Wat je van een studiereis kan maken is voor een groot deel afhankelijk van je vereniging en het bestuur van dat jaar.

Nuttige websites over studiereizen

NIT Nederlands instituut voor studiereizen. Handig voor als je een serieuze studiereis wil plannen voor je vereniging.

Groepsreizen Handige site als je een wat vrolijkere reis wil organiseren met je studiegenoten.