Slechthorendheid

Slechthorendheid

Wat is slechthorendheid? Handige tips voor de student

Wanneer je slechthorend bent kan dit veel invloed hebben op je studie. Vooral wanneer je pas op latere leeftijd slechthorend bent geworden kan het zwaar zijn. Studeren met een gehoorbeperking is echter goed mogelijk. Het kan echter wel wat creativiteit, inzet en meewerking vereisen. Je vindt hier een aantal tips met betrekking tot studenten met een gehoorbeperking.

Studeren met gehoorbeperking

Een aantal tips om het studeren met slechthorendheid wat gemakkelijker te maken:

 • Neem altijd contact op met een studieadviseur om de mogelijkheden rondom een gehoorbeperking te bespreken. Je bent niet de enige!;
 • Vraag naar de mogelijkheden van schriftelijke examens en toetsen;
 • Vraag naar de mogelijkheden van het gebruik van solo-apparatuur;
 • Vul je aantekeningen van colleges aan met die van een medestudent. Zo weet je zeker dat je niets gemist hebt;
 • Spreek met de docenten af dat je in de colleges altijd een goede plek vooraan hebt.

Zoals met alle beperkingen is je decaan je belangrijkste aanspreekpunt. Het is zijn taak om docenten voor te lichten over de verschillende beperkingen van de studenten.

Hulpmiddelen

Er zijn een aantal hulpmiddelen op de markt waarmee jouw studietijd wellicht wat gemakkelijker wordt. Hulpmiddelen die vaak gebruikt worden zijn:

 • Hoortoestel: wanneer je gehoorbeperking hoger dan 35 decibel is kom je in aanmerking voor een hoortoestel via de zorgverzekaar. Om een vergoeding te krijgen dient dit officieel vastgesteld te zijn.
 • Tolk: een tolk kan via gebaren of door te schrijven jouw helpen tijdens colleges. Via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan je een vergoeding voor tolken tijdens het studeren regelen. Wanneer er noodzaak is, dan krijg je deze tolk vergoed.
 • Solo-apparatuur: dit is een microfoon met een zender en een bijbehorende ontvanger. Een docent kan deze zender dragen en bij jouw komt het geluid dan duidelijk binnen op de ontvanger. Ook dit hulpmiddel wordt bij noodzaak en een gehoorverlies van meer dan 35 decibel door de zorgverzekeraar vergoed.

Het voorkomen van gehoorschade

Er is een groot verschil tussen doof geboren worden of op latere leeftijd gehoorverlies oplopen. Bij het op latere leeftijd doof worden, wordt er een onderscheid gemaakt:

 • Plotsdoofheid is het in korte tijd doof worden
 • Laatdoofheid is het geleidelijk doof worden
 • Ouderdomslechthorendheid is het doof worden door ouderdom

Er is een landelijke organisatie die de belangen behartigt van iedereen die plotseling of meer geleidelijk doof is gegeworden. Kijk op de website van deze Stichting Plotsdoven en Laatdoven voor meer informatie, hulp en activiteiten. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie om mee te nemen naar de huisarts, maar ook ervaringsdeskundigen en projectgroepen.

Het voorkomen van gehoorschade

Zoals al eerder aangegeven kan gehoorschade door vele oorzaken ontstaan waar je zelf vaak geen controle over hebt. Er zijn een aantal dingen waar je echter wel rekening mee kunt houden, zoals het vermijden van de harde geluiden. Vooral muziek wordt tegenwoordig door veel jongeren hard afgespeeld en ook tijdens concerten en in discotheken is het geluid vaak hard. Deze trillingen worden in je oorschelp opgevangen en via het trommelvlies en het slakkenhuis omgezet naar signalen richting je hersenen. Harde geluiden kunnen je trilhaarcellen overbelasten, wat tot het afsterven van cellen kan leiden. Door je muziek iets zachter af te spelen, speciale gehoorbescherming te dragen tijdens een feest en af en toe `geluidspauzes` te nemen geef jij je oren een kans om te herstellen!