Aangepaste universiteiten

Aangepaste universiteiten

Studeren met een handicap

Er wordt van de student aan de universiteit verwacht dat hij of zij in een jaar of 4 de opleiding heeft afgerond. Natuurlijk is het onredelijk dit van mensen te eisen die onder ziekte gebukt gaan.

Niet elke universiteit biedt een aangepast curriculum en veel extra begeleiding.

Bij chronische ziekte is het mogelijk een aangepast programma te volgen. Het beste kan je contact opnemen met de studieadviseur of de decaan. Met hun kan je peilen in hoeverre deze universiteit met jou specifieke probleem omgaat. Als je verminderd aanwezig kan zijn hoeft dit vaak geen probleem te zijn.

De decaan kan je vertellen bij welke contactpersonen welke verantwoordelijkheden liggen. Een eerstejaars krijgt meestal een contactpersoon aangewezen bij de staf. Zorg dat je kennis met hem maakt, omdat zo iemand veel voor je kan betekenen.

Enkele tips voor het volgen van gewone colleges:

 • Probeer contact te krijgen met student assistenten als die aanwezig zijn op je opleiding. Dit zijn studenten die de docent ondersteunen met nakijken e.d. Zij kunnen je waarschijnlijk helpen met wat uitgebreider college ondersteunend materiaal.
 • Indien je moeite hebt met schriftelijke tentamens is het beter om te vragen om een mondeling tentamen. Ook als je vaak op de dag van een tentamen uitvalt. Beding eventuele herkansingsmogelijkheden voor mondelinge tentamens.

Overzicht van aangepaste universiteiten

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Aangepast curriculum
 • Aanpassing studierooster
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

Begeleiding is in principe op verzoek mogelijk, de student kan hiervoor terecht bij de studieadviseur, studentendecaan, loopbaanadviseur en voor mogelijke cursussen bij het centrum voor studie en loopbaan.

Technische Universiteit Delft

 • Aangepast curriculum
 • Aanpassing studierooster
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit schenkt bijzondere aandacht aan de voortgang van de studieloopbaan.

Universiteit Twente / Enschede

 • Aanpassing curriculum
 • Aanpassing stagemogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning
 • Bemiddeling bij stage

Rijksuniversiteit Groningen

 • Aanpassing curriculum
 • Alternatief module aanbod
 • Aanpassing studierooster
 • Aanpassing stagemogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt bijzondere aandacht gericht op de voortgang van de studieloopbaan, extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken.

Universiteit Leiden

 • Aanpassing curriculum
 • Aanpassing stagemogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt bijzondere aandacht gericht op de voortgang van de studieloopbaan, extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken, bemiddeling bij stage en sollicitatietraining.

Katholieke Universiteit Nijmegen

 • Aanpassing curriculum
 • Aanpassing van studierooster
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt bijzondere aandacht gericht op de voortgang van de studieloopbaan, extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken.

Erasmus Universiteit / Rotterdam

 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt bijzondere aandacht gericht op de voortgang van de studieloopbaan, extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken.

Universiteit van Tilburg

 • Aangepast curriculum
 • Aanpassing studierooster
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt des gevraagd bijzondere aandacht gericht op de voortgang van de studieloopbaan, extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken.

Universiteit van Utrecht

 • Aangepast curriculum

In de Onderwijs- en Examenregeling is vastgelegd dat een student aanspraak kan maken op aanpassingen die zoveel mogelijk aan de individuele situatie van de student met een functiebeperking tegemoet komt, zowel bij het volgen van onderwijs als het afleggen van tentamens.

Wageningen Universiteit

 • Aanpassing curriculum
 • Aanpassing studierooster
 • Aanpassing leermiddelen
 • Aanpassing stagemogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning

De universiteit biedt extra ondersteuning bij het organiseren en bewaken van onderwijsafspraken en bemiddeling van stage.

Open Universiteit Nederland

 • Aangepast curriculum
 • Alternatief module aanbod
 • Aanpassing studierooster

Overzicht van aangepaste Hogescholen

Hogeschool IPABO Amsterdam / Alkmaar

 • Aangepast curriculum
 • Aanpassing stagemogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning
 • Bemiddeling bij stage

Hogeschool van Amsterdam / Amsterdam

 • Aangepast curriculum
 • Aanpassing stage mogelijkheden
 • Speciale begeleiding of ondersteuning
 • Bemiddeling bij stage

NHTV internationale hogeschool Breda

 • Parttime stagelopen