Studiefinanciering

Studiefinanciering

Tegemoetkoming van de overheid

De Nederlandse overheid komt studenten tegemoet door het verstrekken van studiefinanciering. Daarmee kunnen studenten hun studiekosten, (een deel van) hun levensonderhoud, premie voor de ziektekostenverzekering en het collegegeld betalen.

Recht op studiefinanciering

Alle zaken rondom studiefinanciering worden sinds januari 2010 geregeld door DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep) te Groningen. Je hebt recht op studiefinanciering als je studeert aan het MBO, een hogeschool of universiteit.  Indien je meer dan een bepaald bedrag per jaar (bij)verdient, namelijk € 13.215,83 in 2010 , vervalt je recht op studiefinanciering.

Aanvragen

Het aanvragen van studiefinanciering gebeurt via de site van DUO. Hiervoor moet je eerst een DigiD (digitale identiteit) met sms-functie aanmaken. Let erop dat je op tijd studiefinanciering aanvraagt, ten minste drie maanden vóór je met je studie begint. Het ontvangen van studiefinanciering met terugwerkende kracht is namelijk niet mogelijk.  Mocht je je hebben aangemeld voor een lotingstudie, dan hoef je niet te wachten met het aanvragen totdat de uitslag van de loting bekend is. In het geval dat je uitgeloot bent, wijzig je de studiegegevens online.

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vijf onderdelen:

  • Basisbeurs in de vorm van de prestatiebeurs; Als je uitwonend bent, is je basisbeurs hoger dan wanneer je bij je ouders woont. Je ontvangt deze beurs meestal vier jaar lang, waarna je nog drie jaar mag lenen. Bij langer durende studies, zoals geneeskunde, heb je overigens ook langer recht op de basisbeurs. Deze beurs is een gift op voorwaarde dat je een diploma haalt binnen tien jaar. Mocht niet aan deze voorwaarde voldaan zijn, wordt de beurs in een lening omgezet, welke dus terugbetaald dient te worden.
  • Studenten OV-chipkaart; Je kiest hierbij tussen gratis reizen op doordeweekse dagen of in het weekend.
  • Aanvullende beurs; Afhankelijk van het inkomen van je ouders, heb je hebt recht op een aanvullende beurs. De hoogte van deze beurs kan berekend worden door het invullen van de Rekenhulp Ouderbijdrage.
  • Lening; Verder bestaat de mogelijkheid bestaat om, naast het ontvangen van de basisbeurs, een lening af te sluiten bij DUO. Hierover wordt rente berekend; het percentage voor 2010 ligt op 2,39 %. Voordeel is dat je pas na je studie terug hoeft te betalen (wel binnen 15 jaar). Het minimaal af te lossen bedrag is € 45,41 per maand.
  • Collegegeldkrediet; Het laatste (optionele) onderdeel van studiefinanciering is het collegegeldkrediet. Dit is anders dan de ‘gewone’ lening, bedoeld om je collegegeld mee te betalen. Er gelden dezelfde voorwaarden voor het terugbetalen en de hoogte van de rente als voor de ‘gewone’ lening.